عناوین مهمترین خبرها:

سی امین نشست شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت با موضوع " آموزش پزشکی پاسخگو "بیست و دوم اسفند ماه سال جاری برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سی امین نشست شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت با حضور دکتر سید علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ، دکتر فریدون عزیزی معاون علمی ، دکتر علی رمضانخانی ، دکتر مسعود پزشکیان ، دکتر باقر لنکرانی و جمعی از اعضای شورا  بیست و دوم اسفند ماه سال جاری در محل مجمع عمومی فرهنگستان تشکیل شد .

براساس این گزارش دکتر سید علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان با اشاره به بحث آموزش پزشکی پاسخگو گفت : ما باید وظیفه خود را در این زمینه به درستی انجام دهیم و جلساتی نیز در سال آتی با حضور وزیر بهداشت و معاونین برگزار  و مباحث حول این موضوع رابررسی و به نتایج موثری  خواهیم رسید .

 در ادامه دکتر فریدون عزیزی معاون علمی فرهنگستان با بیان آموزش های پزشکی در جامعه اظهار داشت : باید در آموزش پزشکی ، سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی را تامین کنیم .

وی خاطر نشان کرد : طبابت خدمت به جامعه است و علم پزشک و مسائل کیفی در ارتباط با بیمار بسیار موثر است .

معاون علمی فرهنگستان همچنین گفت : پاسخگویی آموزش پزشکی مهم ترین حیطه پیش بینی نیازهای سلامت جامعه است و بحث آموزش نباید تک بعدی و منحصر در بعد جسمی باشد چراکه ابعاد جسمی ، روانی ،اجتماعی و معنوی نیز نقش به سزایی در سلامت دارند

همچنین دکتر سید محمد رضا کلانتر معتمدی دبیر فرهنگستان نیز با بیان جایگاه و نقش پزشک عمومی در سیستم بهداشت و درمان بیان داشت : سیستم ارائه خدمات درمانی و بهداشتی باید ارتقا یابد و ما بدانیم پزشک عمومی را برای چه جایگاهی تربیت می کنیم و چگونه می تواند پاسخگوی نیاز سلامت در مناطق مختلف باشد و ما برای رسیدن به اهداف ایده آل سلامت نیازمند نگاه سیستماتیک هستیم .

در این جلسه همچنین  دکتر محمد حسین ملک افضلی عضو پیوسته فرهنگستان با اشاره به بحث های اجتماعی و بهداشتی در جامعه گفت : در آموزش پزشکی باید پزشکی اجتماعی راه اندازی شود و این نگرش در دانشکده های پزشکی جا بیفتد .

ایشان به بحث احیای آموزش سرپایی تاکید کرد و افزود : نظام ارائه خدمات سلامت بسیار مهم است و در این زمینه باید توانمندی های دانشجو نیز در نظر گرفته شود .

در ادامه دکتر ناهید  جعفری کارشناس معاونت بهداشت  در مورد مفهوم آموزش پزشکی پاسخگو و تجربیات جهانی آن گفت : این موضوع بحث جدیدی نیست و در آموزش پزشکی پاسخگو باید اولویت های سلامت و نیازهای جامعه شناخته شود .

در این جلسه دکتر مسعود پزشکیان عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز ضمن بیان نقشه راهبردی و اجرایی کردن اهداف نظام سلامت گفت : باید در ان زمینه قانونی نوشته و اجرایی شود و سیستم رصد سلامت در جامعه طراحی کنیم و این مهم وظیفه فرهنگستان علوم پزشکی ، مجلس شورای اسلامی و وزارت بهداشت است که با ابزارهای درست و شاخص های صحیح وضعیت سلامت در کشور را رصد کند .