عناوین مهمترین خبرها:

جلسه تقدیر و تشکر از مشارکت فعال سازمان های بین المللی در جلسات مشترک سال 1392 گروه همکاری های بین المللی سلامت،با حضور دکتر سید علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی، دکتر محمد حسین نیک نام قائم مقام گروه همکاری های بین المللی سلامت، جمعی از اعضای پیوسته و وابسته و همچنین نمایندگان سازمان جهانی بهداشت،نماينده کميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد، نماينده صندوق کودکان  سازمان ملل، نماينده صندوق جمعيت ملل متحد و نماینده کشوري برنامه مشترک سازمان ملل در زمينه ايدز، بیست و یکم اسفند ماه سال 92 در محل فرهنگستان علوم پزشکی برگزار شد .

در این جلسه دکتر سید علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان و رئیس گروه همکاری های بین المللی سلامت ضمن قدردانی از مشارکت فعال سازمانهای بین المللی در جلسات گروه در سال 92، هدایایی را به نمایندگان هر یک از آنها تقدیم نمود. وی ابراز امیدواری کرد، حضور پررنگ سازمان های بین المللی در سال 93 منجر به پربارتر شدن دستاورد های گروه در سال آینده گردد.