عناوین مهمترین خبرها:

سیزدهمین جلسه مشترک گروه همکاری های بین المللی سلامت فرهنگستان علوم پزشکی و سازمان های بین المللی تحت عنوان "سیاست های افزایش جمعیت" با حضور دکتر سید علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی، دکتر محمد حسین نیک نام قائم مقام گروه همکاری های بین المللی سلامت، جمعی از اعضای پیوسته و وابسته و همچنین نمایندگان سازمان جهانی بهداشت،نماينده کميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد، نماينده صندوق کودکان  سازمان ملل، نماينده صندوق جمعيت ملل متحد و نماینده کشوري برنامه مشترک سازمان ملل در زمينه ايدز، بیست و یکم اسفند ماه سال 92 در محل فرهنگستان علوم پزشکی برگزار شد .

بر اساس این گزارش در ابتدا دکتر سید علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان و رئیس گروه همکاری های بین المللی سلامت از مشارکت فعال سازمانهای بین المللی در جلسات گروه در سال 92 قدردانی نمود. ایشان با اشاره به نگرانی مقام معظم رهبری نسبت به کاهش جمعیت کشور و سیاست های اتخاذ شده در این راستا، بررسی تجربیات بین المللی در زمینه افزایش جمعیت را مفید تلقی نمود.

در ادامه دکتر محمد حسین نیک نام قائم مقام گروه همکاری های بین المللی سلامت ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های یک سال اخیر گروه، به تشریح برنامه ی جلسات گروه در سال 1393 پرداخت.

سپس آقای دکتر حسن عینی زیناب، سخنرانی خود را تحت عنوان "وضعیت باروری در ایران و ملزومات سیاست گذاری مرتبط با آن" ارائه کرد.

مشاور سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت در بخش اول از سخنان خود ضمن ارائه تعریف کلی از باروری به توضیح نکات نظری مرتبط با این بحث پرداخت. ایشان سپس به ملزومات سیاست گذاری در این حوزه اشاره نمود و توجه به حوزه اشتغال و اقتصاد و نیز کاهش سن ازدواج را حائز اهمیت تلقی نمود. وی در انتها به تشریح رویکردهای کوتاه مدت و  بلند مدت وزارت بهداشت در حوزه سیاست های مرتبط با باروری پرداخت.

شایان ذکر است که مشروح مباحث این نشست به دو زبان فارسی و انگلیسی در دست چاپ می باشد.