عناوین مهمترین خبرها:

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل  دکتر بهزاد دماری عضو وگروه سلامت اجتماعی فرهنگستان علوم پزشکی و  رئیس مرکز مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی  افزود: یکی از راه های مصون نگهداشتن افراد جامعه از مضرات سیگار، الزاماتی است که باید در سطح ملی انجام شود.
وی تاکید کرد: باید بر اماکن عمومی نظارت جدی شود تا در این اماکن، افراد سیگار نکشند؛ یکی از شواهد علمی برای ترک سیگار افراد در دنیا این است که اگر سیگار در اماکن عمومی ممنوع شده استعمال شود، افراد تذکر بگیرند و حتی جریمه شوند.
دماری تصریح کرد، البته در قانون جامع دخانیات کشور این مسایل لحاظ شده اما به نظر می رسد عملیاتی نشده، یعنی اگر فردی در اماکن عمومی سیگار بکشد، می توانیم او را جریمه کنیم، اما کسی که باید این فرد را جریمه کند، تاکنون مشخص نیست یا توجیه نشده است.

 لزوم افزایش قیمت سیگار

رییس مرکز مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت با بیان اینکه قیمت سیگار پایین است، گفت: اکنون هر بسته سیگار با قیمت یکهزار یا دو هزار تومان عرضه می شود که بسیار کم است.
دماری افزود: یکی از استراتژی های مهم در دنیا برای کاهش افراد سیگاری در جامعه این است که قیمت سیگار را افزایش می دهند که به راحتی در دسترسی اقتصادی مردم نباشد.
وی خاطرنشان کرد: کمیته قانون جامع دخانیات طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، یک کمیته ملی دارد که در آن کمیته، اقدامات مربوط به منع استعمال دخانیات پیگیری می شود اما کارهای ما مانند مشعل المپیک است یعنی دوستانی کاری را انجام داده اند و اکنون مشعل را تحویل ما داده و حالا باید مشعل را حمل کنیم؛ حال باید دید طی سه سال آینده تا چه اندازه در کاهش افراد سیگاری در جامعه موفق هستیم.