عناوین مهمترین خبرها:


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل در سی و یکمین جلسه  شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت فرهنگستان علوم پزشکی  که با حضور دکتر سید علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان و اعضای شورا  دکتر سید حسن امامی رضوی ، دکتر مسعود پزشکیان ، دکتر سید جمال الدین سجادی ،  دکتر محمد باقر لنکرانی ، دکتر محمد حسین نیک نام همچنین دکتر عبدالرحمان رستمیان نماینده مجلس شورای اسلامی ، دکتر شهرام یزدانی رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی وزارت بهداشت ، دکتر علی اکبر محزون مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور  و جمعی از نمایندگان مجلس ،جمعیت شناسان  ، اساتید دانشگاه ها و اعضای پیوسته و وابسته فرهنگستان  ، بیست و نهم فروردین ماه سال جاری در محل مجمع عمومی فرهنگستان علوم پزشکی برگزار شد به بحث و تبادل نظر درزمینه  جمعیت ، سیاست ها ، راهبردها و چالش های پیش رو پرداختند .

بر اساس این گزارش ابتدا دکتر مرندی  باتاکید بر اجرایی شدن سیاست های افزایش جمعیت  گفت : در این راه باید چالش ها و راهکارهای جمعیتی مورد بررسی قرار گیرد ومسئولان تمامی ارگان ها با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای وارد عرصه عمل شده اند .

سپس دکتر امامی رضوی عضو شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت ادامه داد : ما در جلسات شورا مسائل مهم حوزه سلامت را بررسی می کنیم و در حال حاضر نیز بحث افزایش جمعیت که از مهم ترین مسائل روز جامعه امروز و تاکید مقام معظم رهبری است را در دستور کار شورا قرار داده ایم  .

در ادامه دکتر شهرام یزدانی رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی وزارت بهداشت  به مقایسه کشورهای مختلف و سیاست گزاری های آنان در حوزه افزایش جمعیت اشاره کرد و افزود : در بحث جمعیت ظرفیت های گوناگونی مد نظر قرار خواهد گرفت و ظرفیت کره زمین از مباحثی است که باید به آن توجه شود و برخورد با منابع طبیعی در فرهنگ های مختلف متفاوت است و برای اجرایی کردن افزایش جمعیت باید فرهنگ برخورد و استفاده از منابع طبیعی نیز مورد بررسی قرار گیرد .

ایشان به دو کشور چین و هند اشاره کرد و گفت : این دو کشور زمانی قدرت اول جهان بودند ولی بعد از استعمار با  وجود افت اقتصادی شدید ، افزایش جمعیتشان روند کاهشی نداشته است  .

در این جلسه دکتر امیر حسین قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه ما باید نرخ باروری کل را افزایش دهیم افزود : ا باید از تجربیات کشورهای دنیا در این حوزه استفاده کنیم و موضوع تولد ، مرگ و میر ومهاجرت را نیز مد نظر قرار دهیم .

سپس دکتر عبدالرحمان رستمیان نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد : در حال حاضر ده برابر شاخص رشد در کشور داریم و با تغییر سیاست ها می توانیم به نتاج مطلوبی برسیم .

در ادامه دکتر علی اکبر محزون مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور خاطر نشان کرد : امیدواریم بتوانیم هم سو و هم جهت با هدف گذاری مشترک راهکاری در خصوص افزایش جمعیت ارائه دهیم و ثبت احوال کشور نه تنها وظیفه قانونی بلکه وظیفه دستگاهی دارد که در این مهم ارائه طریق کند .