عناوین مهمترین خبرها:

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل کتاب سیاست های افزایش باروری به همت گروه همکاری های بین المللی سلامت فرهنگستان علوم پزشکی به رشته تحریر درآمد .

بر اساس این گزارش این کتاب مطالبی از قبیل انواع سیاست های جمعیتی ، سیاست های کاهش باروری ، سیاست های افزایش باروری درکشورهای مختلف و همچنین ایران ، شاخص های اندازه گیری باروری مورد بحث و بررسی قرار داده است .

در جلسات گذشته  گروه همکاری های بین المللی سلامت موضوعات تحول جمعیتی ، توسعه اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی کشورها ، سیاست گذاری در زمینه دلایل اصلی تغییر نرخ باروری در ایران و مسائلی از این دست در جلسات گذشته گروه بررسی شده است .

گفتنی است فایل الکترونیک کتاب مذکور به صورت PDF در سایت فرهنگستان علوم پزشکی جهت مشاهده علاقه مندان درج گردیده است.                                                                 

جستجو

پیوندها

 

 

 

گزارش و گفتگو

به-مناسبت-اتمام-خدمات-رسانی-موفق-بخش-سلامت-کشور-در-اربعین-98سپید جامگان مسیر بهشت خدا قوت   دکتر محمدرضا...
ناخوشی-های-روانی-قرابت-و-نزدیکی-با-پدیده-اعتیاد-دارند   گفتگو با دكتر محمد باقر صابری زفرقندی،  عضو گروه...

ورود به سایت