عناوین مهمترین خبرها:

دکتر ناصر سیم فروش عضو پیوسته و رئیس گروه قرآن ، عترت و سلامت فرهنگستان علوم پزشکی در مصاحبه با خبرنگار روابط عمومي فرهنگستان گفت : پزشکان ما باید با حکمت عجین شوند و روح قرآن ، عترت و اسلام همواره در آنها زنده باشد و پزشکی که با قرآن انس گرفته  باشد با بیمار به عنوان امانت الهی رفتار خواهد کرد .

وی افزود : سلامت جسم ، روان و سلامت معنوی و اجتماعی برگرفته از آموزه های قرآنی و احادیث و روایات است و گروه قرآن ، عترت و سلامت فرهنگستان علوم پزشکی زمینه های اجرایی کردن انس با قرآن را در جامعه نخبگان و پزشکان فراهم نموده است .

ایشان اذعان داشت : هدف این گروه هدایت فکری برای نشر قرآن در فراگیری پزشکی در بین اطبا است و سعی بر این است که در کنار دانشجویان پزشکی ، دستیاران و انجمن های تخصصی قرآن و عترت نقش بیشتر و پر رنگ تری داشته باشد .