عناوین مهمترین خبرها:
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
انتشار شماره جدید فصلنامه "فرھنــگ و ارتقــای سلامت" نوشته شده توسط خداوردیان 334
تقدیم مستند حمایت طلبی "لزوم هرچه سریعتر گسترش، ارتقاء، تعمیق و روزآمدی شبکه بھداشتی درمانی کشور بر مبنای سیاستھای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رھبری"به رئیس جمهور نوشته شده توسط خداوردیان 445
نظر فرهنگستان در مورد راهکارهاي اصلاحی نظـام ارتقاء اعضـاي هیئت علمی نوشته شده توسط خداوردیان 464
تقاضای باز نگری در مورد پیش نویس سایستهای کلی نخبگان از مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشته شده توسط خداوردیان 451
نظر فرهنگسـتان علوم پزشـکی درخصوص تدوین سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه اقتصادی نوشته شده توسط خداوردیان 455
نقطه نظرات گروه علـوم دندان پزشـکی فرهنگسـتان علوم پزشـکی در خصوص " فوریتهاي عملیاتی همه گیري بیماري(19 covid ) در رابطه با دندان پزشکی" نوشته شده توسط خداوردیان 396
خلاصه سـیاستی "محورھـای کلان وموضوعــات راهـبردی اولـویت دار در اقتصـاد مقاومتی سلامت بر مبنـای سـیاستھای کلی سلامت ابلاغی مقـام معظم رھبری" در فرهنگستان علوم پزشکی تدوین شد نوشته شده توسط خداوردیان 374
پیشـنهادات اولیه فرهنگسـتان علوم پزشـکی درخصوص پیش نویس سیاستهای کلی در امور نخبگان تدوین شد نوشته شده توسط خداوردیان 450
نظر فرهنگستان علوم پزشکی در مورد تست آنتی بـادی در تشـخیص بیمـاری ناشـی از ویروس کرونای جدیـد (کوویـد ١٩ ) نوشته شده توسط خداوردیان 344
تقدیم طرح مواسات به وزیربهداشت درمان و آموزش پزشکی نوشته شده توسط خداوردیان 367

جستجو

جشنواره علمي فرهنگستان

گزارش و گفتگو

لزوم-مقابله-با-روند-گسترش-داروهای-تقلبی-و-غیر-استاندارد  لزوم مقابله با روند گسترش داروهای تقلبی و غیر...
به-یاد-مرحوم-دکتر-کمال-لطفی نویسنده: دکتر علی خلج ( عضو پیوسته و رئیس گروه علوم...

پیوندها

 

 

 

ورود به سایت