مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
برگزاری چهارمین وبینار قرآن، عترت و سلامت ویژه جامعه پزشکی نوشته شده توسط خداوردیان 150
نامه به رهبر معظم انقلاب در مورد در بـاب لزوم همکـاري علمی فرهنگسـتان و حـوزه هـاي مقدسـۀ علمیه در موضوع«سلامت معنـوي اسلامی» نوشته شده توسط خداوردیان 153
کتاب گفتمان سلامت اجتماعی توسط گروه سلامت اجتماعی فرهنگستان علوم پزشکی منتشر شد نوشته شده توسط خداوردیان 148
کتاب گزارش سمپوزیوم علمی کلان اندیشی در تعالی اجتماعی توسط گروه سلامت اجتماعی فرهنگستان علوم پزشکی منتشر شد نوشته شده توسط خداوردیان 138
کتاب گزارش سمپوزیوم علمی ادغام خدمات مراقبتهای اجتماعی در نظام مراقبتهای اولیه توسط گروه سلامت اجتماعی فرهنگستان علوم پزشکی منتشر شد نوشته شده توسط خداوردیان 126
کتاب گزارش سمپوزیوم علمی مفاهیم و سنجه های سلامت اجتماعی توسط گروه سلامت اجتماعی فرهنگستان علوم پزشکی منتشر شد نوشته شده توسط خداوردیان 130
مصاحبه اعضای فرهنگستان علوم پزشکی در مورد داروهای استفاده شده برای درمان بیماری کرونا نوشته شده توسط خداوردیان 601
فرهنگستان علوم پزشکی درگذشت عضو افتخاری خود را تسلیت گفت نوشته شده توسط خداوردیان 143
مدیر امور مالی و بودجه فرهنگسـتان علوم پزشکی منصوب شد نوشته شده توسط خداوردیان 137
معنویت؛ فریضه فراموش شده نوشته شده توسط خداوردیان 174