عناوین مهمترین خبرها:

 اولین نشست مشترک فرهنگستان علوم پزشکی با انجمن های علمی علوم پزشکی

 


اولين نشست مشترك انجمن هاي علمي علوم پزشکی از ساعت 9 صبح شنبه 9/4/92 ، با نام و یاد خدا وبا قرائت آياتي از قرآن مجيد شروع شد.
در ابتدا جناب آقاي دكتر عليرضا مرندي رياست محترم فرهنگستان علوم پزشكي ضمن خير مقدم به حاضرين با اشاره به اساس­نامه جديد فرهنگستان و اهداف گسترده آن خصوصا در رابطه با ابعاد مختلف سلامت، به توضيح تشكيلات جديد فرهنگستان ، تشكيل گروه­هاي علمي جديد در فرهنگستان و وظايف مشروحه اين گروه­ها و مركز مطالعات در معاونت علمي پرداختند. يكي از وظايف فرهنگستان، فعالسازي و ارتباط مستمر با انجمن­هاي علمي است. به منظور انجام اين مهم، نشست امروز به منظور تبادل نظر پيرامون ارتباط متقابل انجمن­هاي علمي و فرهنگستان برگزار مي­شود.
جناب آقاي دكتر فريدون عزيزي معاون علمي فرهنگستان ضمن تشريح تاريخچه­ي تشكيل فرهنگستان­ها اشاره كردند كه فرهنگستان­ها كلا به دو دسته تقسيم مي­شوند : يك دسته فرهنگستان­هايي كه فقط نظرات مشاوره­اي مي­دهند و دسته ديگر فرهنگستان­هايي كه بسيار گسترده­تر هستند، مراكز تحقيقاتي دارند و بسياري از سياست­ها را پايه­گذاري مي­كنند مثل چين و روسيه.در ايران فرهنگستان­ها از 19 سال پيش تشكيل شده­اند و در گذر زمان از نقش مشاوره­اي فراتر رفته به ترتيبي كه در حال حاضر علاوه بر نقش مشورتي و نظريه پردازي،‌ نقش رصد و پايش در تمام ابعاد سلامت به آنها اضافه شده است. انجمن­هاي علمي نيز در حال حاضر غالبا نقش نظريه­پردازي و مشورت دهي دارند. بر اساس اساسنامه جديد، فرهنگستان بايد در اعتلاي انجمن­ها و تشويق و ترغيب آنها در مشاركت پيرامون نظريه­پردازي­ها و برنامه­ريزي­هاي مرتبط با سلامت اقدام نمايد.هدف اين گردهمايي علاوه بر تدوين نقشه راه حركت جمعي انجمن هاي علمي، تعيين نقش فرهنگستان و نحوه تعامل با انجمن­ها در اين راستا مي­باشد.
آقاي دكتر بهزاد دماري مشاور محترم رئيس فرهنگستان و هماهنگ كننده تدوين برنامه ضمن خير مقدم به حاضرين، به توضيح ضرورت اين اقدام پرداخت . مطابق بند ك ماده 18 و جزء 4 بند الف ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي كشور دولت موظف است كه « سازوكارهاي مناسب براي افزايش سهم مشاركت انجمن هاي علمي ،‌نخبگان و استعدادهاي برتر در تصميم سازي ها و مديريت كشور را ايجاد كند» . فرهنگستان علوم پزشكي نيز با توجه به بند 21 ماده 2 اساسنامه وظيفه دارد از توان انجمن هاي علمي بهره ببرد و در اعتلاي آنها بكوشد . در همين راستا مقرر شده است راه آينده حركت جمعي انجمن هاي علمي علوم پزشكي كشور در افق 1404 با مشاركت آنان و ذينفعان اصلي تدوين شده و در مراجع ذي صلاح تصويب و حمايت طلبي شود . سپس به مطالعه اي اشاره كردند كه چند سال پيش با مشاركت انجمن هاي علمي انجام شد و كاركردهاي اصلي انجمن هاي علمي در قالب مدل مفهومي استخراج شد مطابق اين مطالعه انجمن هاي علمي پنج كاركرد اصلي دارند كه شامل ارتباط و اثرگذاري بر حاكميت ، ارتباط با مردم ، ارتقاي متخصصان و اعضاي خود ، ارتباط با ساير اجزاي جامعه مدني از جمله انجمن هاي علمي ديگر و سازمان هاي مردم نهاد در سطح ملي و بين المللي . البته پنجمين كاركرد تقويت دبيرخانه فعال انجمن است. مطابق اين مطالعه انجمن ها در طول سال هاي گذشته بيشتر در محور ارتباط با متخصصان فعال بوده اند و ارتباط با حاكميت و مردم در كمترين ميزان خود بوده است .
تيم پروژه و هماهنگ كننده براي تدوين اين برنامه جناب آقاي دكتر شريفيان عضو محترم هيات علمي فرهنگستان علوم پزشكي ،‌آقاي دكتر ممتازمنش دبير كميسيون انجمن هاي علمي وزارت بهداشت ،‌آقاي رضا موقري كارشناس كميسيون انجمن هاي علمي ،‌آقاي دكتر عباس وثوق مقدم عضو هيات علمي وزارت بهداشت و هماهنگ كننده برنامه هاي توسعه هستند كه به زودي دو نفر از نهاد رياست جمهوري و همچنين از وزارت علوم اضافه خواهند شد . هدف ترسيم راه آينده حركت جمعي انجمن­هاي علمي در افق 1404 است كه اهداف كوتاه مدت براي پايان برنامه پنج ساله پنجم تدوين خواهد شد . اين برنامه پس از تصويب در سه ساله اول اجراي آن در چهار بخش به صورت تكاليف وزارت بهداشت، فرهنگستان، انجمن­هاي علمي و ساير دستگاه­ها عملياتي خواهد شد. خود برنامه سه بخش اصلي خواهد داشت : بخش اول شناخت است (در سه ماهه گذشته اطلاعات لازم جمع­آوري شده است). بخش دوم جهت گيري كه بر اساس شناخت وضع موجود تهيه خواهد شد. بخش سوم طراحي نظام استقرار است كه ضمانت اجرايي را تعيين مي كند و قرار است در قالب يك منشور جهت تصويب به شوراي عالي انقلاب فرهنگي، فرهنگستان علوم پزشكي ، وزارت بهداشت و هيئت دولت ارسال شود . اهداف كاربردي اين برنامه كه بايد تا پايان شهريور پيش نويس آن آماده شود عبارت خواهد بود :

همسويي و همگرايي در اهداف انجمن­هاي علمي ايجاد شود
فرهنگستان و ساير نهادها از نظرات انجمن­ها استفاده كنند
سهم و نقش هر انجمن در دستيابي به سلامت برتر در چشم انداز 1404 مشخص شود

در ادامه پرسشنامه يك صفحه­اي با پنج سوال مندرج در آن تشريح شد تا در ادامه برنامه شركت كنندگان نسبت به تكميل آن اقدام نمايند.
جناب آقاي دكتر ممتازمنش دبير محترم كميسيون انجمن هاي علمي وزارت بهداشت ضمن خير مقدم به حاضرين و تشكر از تشكيل اين جلسه با اشاره به سابقه فعاليت­هاي انجام شده در رابطه با موضوع همايش، به پروژه­هايي كه تا كنون به صورت كار مشترك انجمن انجام شده است اشاره كردند. در حال حاضر متاسفانه در درون انجمن­ها نيز ساز و كار مناسبي جهت مشاركت در زمينه­هاي مختلف وجود ندارد. يكي از اهداف اين طرح توانمندسازي انجمن­ها در رابطه با سازوكار آن ها در افزايش اين مشاركت است.در ده سال گذشته توسعه انجمن­ها بيشتر كمي بوده است تا كيفي. اين توسعه خصوصا در اوايل دهه هشتاد بوده است. در حال حاضر كميسيون انجمن­هاي علمي وزارت بهداشت كاملا آماده است در زمينه اهداف اين همايش با فرهنگستان و انجمن­ها همكاري و مساعدت نمايد.
در ادامه جلسه پرسشنامه­هاي تهيه شده بين شركت­كنندگان پخش شد. اهم مسائل مطرح شده در تريبون آزاد عبارتند از :

توجه بيشتر حاكميت به انجمن­ها
راه­حل هاي براي رفع مشكلات انجمن­ها
ساختار و نظام مند شدن مشورت خواهي از بخش­ها
تشكيل شوراي منتخبين روساي انجمن­ها
تعيين چالش­هاي موجود در رابطه با عدم موفقيت كيفي انجمن­ها
تعيين ظرفيت­ها، توانمندي هاي انجمن­ها
تداوم جلسات در فرهنگستان
تشكيل دبيرخانه و شوراي مستقل انجمن هاي علمي و يا احياي ساز و كار قبلي تعامل انجمن ها
تعريف تعامل مشخص گروه هاي علمي فرهنگستان با انجمن هاي علمي

در پايان جلسه تشكيل شوراي داوطلبان از روساي انجمن­ها جهت مشاركت فعال در تدوين برنامه طي سه ماه آينده به راي گذاشته شد و با اكثريت آراء پذيرفته شد و انجمن هاي زير آمادگي خود را براي عضويت در اين شورا اعلام كردند ، بديهي است مستندات برنامه طي دو جلسه با اين شورا در ميان گذاشته خواهد شد و سپس براي نظرخواهي نهايي به همه انجمن هاي علمي ارسال خواهد شد و پس از اعمال نظرات آنها جهت تصويب به مراجع ذيربط ارسال خواهد شد .
اسامي شوراي داوطلبان : آقاي دكتر خالق­نژاد، آقاي دكتر كلانتر معتمدي ، گروه باليني آقاي دكتر نوحي ، گروه علوم پايه آقاي دكتر كريم­نژاد ، گروه پيراپزشكي خانم دكتر خداكرمي ، گروه بهداشت دكتر توفيقي، دكتر شيخ الاسلام ، گروه دندانپزشكي دكتر اخوان آذري ، گروه داروسازي خانم دكتر مهدي پور، آقاي دكتر محمدزاده ،‌دكتر وفايي انجمن استومي ، دكتر شيرزاده انجمن جراحان قلب ، دكتر كريمي نژاد ، دكتر تاجر زاده ، دكتر پوپك

اسامي انجمن هاي علمي شركت كننده در نشست انجمن هاي علمي علوم پزشكي ، 8 تيرماه 1392

دكتر سيدمنصور رايگاني ،طب فيزيكي، توانبخشي و الكتروديگنوز
دكتر خسرو صادق نيت ، طب كار ايران
آقاي تقي بغدادي ، ارتوپدي كودكان
دكتر محسن ساغري ، پزشكي هسته­اي
دكتراحمد خالق­نژاد طبري ، جراحان كودكان ايران
دكتر محمدرضا گنجي ، نفرولوژي ايران
دكتر بهزاد هوشمند ، پريودونتولوژي ايران
دكتر ايرج خسرونيا ، پزشكان متخصص داخلي ايران
دكتر سعيد صفائي ، جراحان ستون فقرات
دكتر مهدي محمدزاده ، مديريت و اقتصاد دارو
دكتر محمود شيرزاد ، جراحان قلب و عروق ايران
دكتر محمود هاشميان ، اينترونشنال كارديولوژي ايران
نرگس رستمي گوران ، پزشكي اجتماعي
دكتر محمدمهدي قيامت ، انستزيولوژي و مراقبت­هاي ويژه
دكتر سيدحسن مقدم نيا ، پروتئوميكس پزشكي ايران
دكتر جواد توكلي بزاز ، ژنتيك پزشكي ايران
دكتر ناهيد خداكرمي ، مامايي ايران
دكتر سيدحسين فاطمي ، متخصصين علوم آزمايشگاهي باليني ايران
دكتر محمد وجگاني ، ايمنولوژي و آلرژي و جامعه علمي آزمايشگاهيان ايران
دكتر رضا فريدي مجيدي ، نانوفناوري پزشكي ايران
دكتر فريبا يادگاري ، گفتاردرماني ايران
دكتر سيدمحمدرضا كلانتر معتمدي ، جراحان عروق ايران
دكتر بهزاد پوپك ، دكتري علوم آزمايشگاهي
دكتر فرزين حلب چي ، پزشكي ورزشي ايران
دكتر اعظم السادات موسوي ، انكولوژي زنان ايران
دكتر آريا اسماعيلي ، آترواسكلروز ايران
دكتر نادر مركزي مقدم ، اداره امور بيمارستان­ها
دكتر سيدحميد خوئي ، داروسازان ايران
دكتر شهرام توفيقي ، اقتصاد بهداشت ايران
دكتر ژيلا شجري ، آموزش پزشكي ايران
دكتر اميرعلي حميديه ، پيوند سلولهاي بنيادي خون ساز ايران
دكتر بيژن صدري زاده ، بهداشت ايران
دكتر رسول عزيزي ، كولوپروكتولوژي
دكتر محمد وفائي ، مراقبت از استومي
دكتر يحيي دولتي ، متخصصين پوست
دكتر محمدحسن كريمي نژاد ، نوروژنتيك ايران
دكتر حسن توفيقي زواره ، پزشكان قانوني ايران
دكتر حسنيه تاجرزاده ، بيوفارماسي و فارماكوكينت ايران
دكتر هماحاجي مهدي پور ، فارماكوگنوزي ايران
دكتر رضا آرمين ، جراحان عمومي ايران
دكتر غلامحسين ادريسيان ، انگل شناسي ايران
دكتر غلامرضا ميرسپاسي ، روانپزشكان ايران
دكتر رضا فكرآزاد ، پزشكي ليزري ايران
دكتر محمدمهدي آخوندي ، جنين شناسي و بيولوژي توليدمثل
دكتر غلامرضا خاتمي ، پزشكان كودكان ايران
دكتر عليرضا مصداقي نيا ، بهداشت محيط ايران

 

همايش هاي سال 1392

 

 

 

جهت ثبت نام در همایش قرآن ، عترت و سلامت جامع پزشکان لطفاً در اینجا کلیک نمائید.

 

 

 

اولین نشست هم اندیشی اعضای فرهنگستان

 خلاصه گزارش اولین نشست هم اندیشی اعضاء فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران در 12 بهمن 91
اولین نشست هم اندیشی اعضاء فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد مرکز مطالعات معاونت علمی در دوازدهم بهمن ماه سال 91 در محل فرهنگستان علوم پزشکی برگزار گردید. در این نشست که به منظور تعامل بیشتر اعضاء با فرهنگستان از ساعت 30/7 صبح آغاز گردید، پس از تلاوت قرآن مجید و سرود جمهوری اسلامی ایران کلیپی به مناسبت دوازدهم بهمن سالروز ورود حضرت امام خمینی (ره) پخش گردید و سپس در بخش اول نشست ریاست محترم فرهنگستان، معاونت علمی و دبیر فرهنگستان به همراه مدیران اجرایی بخش های مختلف، گزارشی از فعالیت های فرهنگستان در دو سال گذشته را ارائه دادند . در بخش دوم اعضاء حاضر نقطه نظرات خود را در خصوص فعالیتهای فرهنگستان بیان نموده و راهکارها و پیشنهادهایی را در جهت تعامل بیشتر اعضاء و ارتقاء هر چه بیشتر فرهنگستان ارائه دادند. مرکز مطالعات معاونت علمی پس از جمع آوری نظرات مکتوب اعضاء و همچنین پیشنهادها و بحث های مطرح شده در این نشست نسبت به جمع بندی مباحث اقدام نمود. اهم نقطه نظر بیش از هفتاد نفر از اعضاء به شرح ذیل می باشد:

 


1- ترویج فرهنگ سلامت در جامعه به عنوان وظیفه اصلی فرهنگستان
2- معرفی بیشتر فرهنگستان به بخش های مختلف جامعه اعم از مردم، دانشگاهها و مدیران اجرایی و رسانه ها
3- تقویت ساختار فرهنگستان بعنوان اتاق فکر نظام سلامت ( از طریق عضویت در مراکز تصمیم گیری و نیز پذیرشع عضویت افراد تصمیم گیر و موثر در نظام سلامت)
4- گذشته نگری نظام سلامت، بررسی و رصد چالشها، تقویت ساختار آینده نگری و نظریه پردازی در نظام سلامت توسط فرهنگستان
5- تعامل بیشتر فرهنگستان با تشکل های غیر دولتی و انجمن های علمی
6- تعامل بیشتر فرهنگستان با دانشگاهها و مراکز آموزشی با برگزاری همایشهای مشترک در جهت ارتقاء سلامت جامعه
توجه بیشتر به سلامت معنوی
7- انجام فعالیتهای موثر در بخش سلامت به نحوی که در صورت نبود فرهنگستان کمبود آن احساس شود.
لازم بذکر است نقطه نظرات کامل اعضاء محترم در نشست فوق، با جزئیات بیشتر و به صورت مکتوب در مرکز مطالعات معاونت علمی قابل دسترسی می باشد.

 

 


 


دومین نشست هم اندیشی اعضای فرهنگستانخلاصه گزارش دومين نشست هم اندیشی اعضاء فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران در 13 تيرماه92
دومين نشست هم اندیشی اعضاء فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد مرکز مطالعات و توسعه معاونت علمی در سيزدهم تيرماه سال 92 در محل فرهنگستان علوم پزشکی برگزار گردید. در این نشست که با موضوع ترجمان سبك زندگي در حوزه سلامت از ساعت 30/7 صبح آغاز گردید، پس از تلاوت قرآن مجید و سرود جمهوری اسلامی ایران بخشی از بيانات رهبر انقلاب در خصوص سبك زندگي سالم پخش گردید . در بخش اول نشست، ریاست محترم فرهنگستان اهداف نشست را تشریح کردند و سپس جناب آقای دکتر صادق سهرابی عضو هیئت علمی موسسه آینده روشن
و عضو کمیسیون سبک زندگی شورایعالی انقلاب فرهنگی به سخنرانی خود تحت موضوع "نهضت جهانی سلامت اجتماعی و سبک زندگی سالم" پرداختند. سپس جناب آقای دکتر عزیزی معاون علمی فرهنگستان سخنرانی خود را تحت عنوان "ترجمان سبک زندکی در حوزه سلامت" ارائه نمودند و در خصوص موضوع مشترک گروههای علمی در سال جاری توضیحاتی ارائه دادند. در پایان بخش اول نشست در خصوص شیوه نامه برگزاری جلسات گروههای علمی در كارگاه ها توسط مرکز مطالعات و توسعه معاونت علمی توضیحاتی ارائه شد و مقرر گردید اعضاء گروهها در حوزه تخصصی گروه علمی خود در خصوص سبک زندگی سالم در بخش های مختلف سلامت جسمی ، اجتماعی، روانی و معنوی موضوعات خود را انتخاب نمایند. این موضوعات به نحوی انتخاب می شوند که پس از نهایی شدن هر گروه متن تحلیلی خود را در مهلتي چهار ماهه به نحوی تهیه نماید که به این سوالات پاسخ داده شود:
1- وضعیت فعلی در جامعه چگونه است؟
2- علل و عوامل موثر بر وضعیت فعلی چیست؟
3- در حال حاضر مداخلات بهبود دهنده و ارتقاء دهنده وضعيت موجود كدام است؟
4- با نگاه به آينده ( در مقطع 1404 و بعد از آن ) وضعیت جامعه چگونه بايد باشد ؟ به عبارت ديگر در آينده براي بهبود وضعیت فعلی ، مردم ، سياست گذاران ، خبرگان و ارايه كنندگان خدمات چه الزاماتي را بايد در پيش بگيرند؟
سپس حضار جهت انتخاب موضوع گروههای علمی خود گارگاههای جداگانه ای را تشکیل دادند. در بخش دوم نشست، موضوع گروههای علمی که در کارگاهها بحث و بررسی شده بود توسط نمایندگان گروهها ارائه گردید. در پایان مقرر شد موضوعات ارائه شده پس از نهایی شدن در مرکز مطالعات و توسعه از طریق معاونت علمی به گروههای علمی جهت تهیه متن تحلیلی ابلاغ شود. همچنین مقرر شد کمیته سبک زندگی متشکل از نمایندگان گروههای علمی جهت هماهنگی های لازم در مرکز مطالعات و توسعه معاونت علمی تشکیل گردد.
لازم بذکر است متن سخنرانی ها و نقطه نظرات کامل اعضاء محترم در نشست فوق، با جزئیات بیشتر و به صورت مکتوب در مرکز مطالعات معاونت علمی قابل دسترسی می باشد.


 

 

دانشمند ایرانی برتر 1390

آقاي دكتر محمد عبداللهي

تاريخ عضويت:1389
گروه سم شناسی و داروشناسی، دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشمند ایرانی برتر 1391

آقاي دكتر باقر لاريجاني

استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران
فوق تخصص بيماري‌هاي غدد و متابوليسم

دانشمند ایرانی برتر 1392

آقاي دكتر رضا ملک زاده

استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران
فوق تخصص بيماري‌هاي گوارش و کبد

جستجو

پیوندها

 

 

 

فصلنامه ارتقاي سلامت

گزارش و گفتگو

به-مناسبت-اتمام-خدمات-رسانی-موفق-بخش-سلامت-کشور-در-اربعین-98سپید جامگان مسیر بهشت خدا قوت   دکتر محمدرضا...
ناخوشی-های-روانی-قرابت-و-نزدیکی-با-پدیده-اعتیاد-دارند   گفتگو با دكتر محمد باقر صابری زفرقندی،  عضو گروه...

ورود به سایت