عناوین مهمترین خبرها:

برگزیدگان جشنواره 1386

برگزيدگان جشنواره استاد دكتر نورالدين هادوي 1386
 
 رتبه اول گروه علوم پايه  :  
آقاي دكتر عبدالله سليمي     استاد دانشگاه كردستان    دكتري تخصصي شيمي تجزيه
 
 رتبه دوم گروه علوم پايه :
آقاي دكتر رضا راجي‌مهر    محقق پژوهشكده علوم شناختي    مركز تحقيقات فيزيك نظري و رياضي (دانش‌هاي بنيادي)
 
 رتبه سوم گروه علوم پايه:   
آقاي دكتر ابوالقاسم جويبان    استاد دانشگاه علوم پزشكي تبريز    دكتري تخصصي فارماكولوژي
 
 رتبه اول گروه علوم بالینی :
آقاي دكتر سيدعليرضا تقوي    استاديار دانشگاه علوم پزشكي شيراز    فوق تخصص بيماري‌هاي گوارش و كبد
 
 رتبه دوم گروه علوم بالینی :
آقاي دكتر غلامحسين رنجبر عمراني     استاد دانشگاه علوم پزشكي شيراز    فوق تخصص غدد و متابوليسم
 
 
رتبه دوم گروه علوم بالینی : خانم دكتر پروين ميرميران  دانشيار دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي    متخصص تغذيه و رژيم‌ درماني

برگزیدگان جشنواره 1387

 برگزيدگان جشنواره استاد دكتر نورالدين هادوي 1387

رتبه اول گروه علوم پايه : آقاي دكتر حسين استكي    استاد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي    دكتري تخصصي علوم اعصاب‌شناختي

رتبه دوم گروه علوم پايه: خانم دكتر سيما رأفتي    استاد انستيتو پاستور ايران    دكتري تخصصي بيوتكنولوژي پزشكي

رتبه سوم گروه علوم پايه: آقاي دكتر سيدجواد مولا    دانشيار دانشگاه تربيت مدرس    دكتري تخصصي ژنتيك

رتبه اول گروه علوم بالینی : آقاي دكتر ناصر سيم‌فروش    استاد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي    متخصص اورولوژي

رتبه دوم گروه علوم بالینی: آقاي دكتر حميد احمديه    استاد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي    فوق تخصص شبكيه

رتبه دوم گروه علوم بالینی: آقاي دكتر محمدرضا مسجدي    استاد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي    فوق تخصص ريه

برگزیدگان جشنواره 1388

برگزيدگان جشنواره استاد دكتر نورالدين هادوي 1388

رتبه اول گروه علوم پايه:  خانم دكتر ماندانا محي‌ الدين بناب        دانشگاه علوم پزشكي تهران        دكتري تخصصي ايمني‌شناسي

رتبه دوم گروه علوم پايه:  خانم دكتر شهره خاتمي        دانشيار انستيتو پاستور ايران        دكتري تخصصي بيوشيمي

رتبه سوم گروه علوم پايه:    آقاي دكتر حسن نمازي        استاد دانشگاه تبريز    دكتري تخصصي شيمي پليمر

رتبه اول گروه علوم بالینی:    آقاي دكتر سيدجواد مولا    دانشيار دانشگاه تربيت مدرس    دكتري تخصصي ژنتيك

رتبه دوم گروه علوم بالینی:    آقاي دكتر علي خامسي‌پور    دانشيار دانشگاه علوم پزشكي تهران    دكتري تخصصي ميكروب‌شناسي و ايمني‌شناسي

برگزیدگان جشنواره 1389

برگزيدگان جشنواره استاد دكتر نورالدين هادوي 1389

رتبه اول گروه علوم پايه:آقاي دكتر مهرداد حميدي      دانشيار دانشگاه علوم پزشكي زنجان    دكتري تخصصي فارماسيوتيك

رتبه سوم گروه علوم پايه: آقاي دكتر داريوش نصرالله‌زاده نشلي    مركز تحقيقات كارولينسكاي سوئد    دانشجوي دكتري تخصصي اپيدميولوژي

رتبه اول گروه علوم بالینی: خانم دكتر رويا كليشادي    استاد دانشگاه علوم پزشكي اصفهان    متخصص بيماري‌هاي كودكان

رتبه دوم گروه علوم بالینی:آقاي دكتر رسول ستوده‌منش    دانشيار دانشگاه علوم پزشكي تهران    فوق تخصص بيماري‌هاي گوارش و كبد

رتبه سوم گروه علوم بالینی: آقاي دكتر شاهين آخوندزاده     استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران    دكتري تخصصي سايكوفارماكولوژي باليني

برگزیدگان جشنواره 1390

برگزيدگان جشنواره علمی فرهنگستان 1390

رتبه اول گروه علوم پايه :
آقاي دكتر فريدون دواچي     فوق تخصص روماتولوژي     استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشكي تهران

رتبه دوم گروه علوم پايه: خانم دكتر مهرناز ناروئي‌نژاد    دكتري تخصصي ژنتيك مولكولي    استاديار دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

رتبه سوم گروه علوم پايه:    آقاي دكتر اصغر آقامحمدي    فوق تخصص ايمونولوژي و آلرژي باليني    استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران

رتبه اول گروه علوم بالینی: آقاي دكتر فرهاد اسلامي قمش‌تپه        دكتري تخصصي اپيدميولوژي        استاديار دانشگاه علوم پزشكي تهران و دانشگاه منوسيناي نيويورك،محقق ارشد مركز تحقيقات بيماري‌هاي گوارش و كبد بيمارستان شريعتي

رتبه دوم گروه علوم بالینی: آقاي دكتر عليرضا استقامتي    فوق تخصص غدد درون ريز و متابوليسم    استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران  

رتبه دوم گروه علوم بالینی: آقاي دكتر عليرضا دلاوري    فوق تخصص بيماري‌هاي گوارش و كبد    دانشيار دانشگاه علوم پزشكي تهران

رتبه سوم گروه علوم بالینی: خانم دكتر طوبي غضنفري    دكتري تخصصي ايمونولو‍ژي    استاد دانشگاه علوم پزشكي شاهد  

رتبه سوم گروه علوم بالینی: آقاي دكتر حسن قاسمي    متخصص چشم پزشكي    دانشيار دانشگاه علوم پزشكي شاهد

برگزیدگان جشنواره 1391

برگزيدگان جشنواره علمی فرهنگستان 1391

رتبه اول گروه علوم پايه : آقاي دكتر حسين نجم‌آبادي    دكتري تخصصي ژنتيك مولكولي    استاد دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

رتبه دوم گروه علوم پايه: آقاي دكتر نورمحمد قياسوند    دكتراي تخصصي ژنتيك    استاد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

رتبه اول گروه علوم بالینی غیر جراحی: آقاي دكتر علي‌اكبر ولايتي    فوق تخصص بيماري‌هاي عفوني اطفال    استاد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

رتبه دوم گروه علوم بالینی غیر جراحی: آقاي دكتر اردشير قوام‌زاده    فوق تخصص بيماري‌هاي خون و سرطان    استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران

رتبه سوم گروه علوم بالینی جراحی: آقاي دكتر محمدرضا صداقت    فوق تخصص بيماري‌هاي قرنيه    دانشيار دانشگاه علوم پزشكي مشهد

رتبه سوم گروه علوم بالینی جراحی: آقاي دكتر عليرضا برادران رفيعي     فوق تخصص بيماري‌هاي قرنيه و سگمان قدامي چشمŸ    دانشيار دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

برگزیدگان جشنواره 1392

برگزيدگان جشنواره علمی فرهنگستان 1392

رتبه دوم گروه علوم پايه : آقاي دكتر محمدرضا زرین دست    استاد نوروفارماکولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

رتبه دوم گروه علوم پايه: آقاي دكتر احسان آریان     دکتری تخصصی (PHD) باکتری شناسی پزشکی     عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

رتبه اول گروه علوم بالینی غیر جراحی: خانم دکتر عارفه قدسی زاده   دانشجوی دکتری پیوسته بیوتکنولوژی دانشگاه تهران   دانشجوی انسان شناسی در مدرسه اقتصادی لندن

رتبه اول گروه علوم بالینی غیر جراحی: خانم دکتر عادله طایی    دانشجوی مقطع دکتری رشته زیست شناسی تکوینیدانشگاه علم و فرهنگ    پژوهشگر پژوهشگاه رویان

رتبه دوم گروه علوم بالینی
غیر جراحی: خانم دکتر مونا هدایت    پژوهشگر فوق دکتری بیماریهای نقص ایمنی  اطفال    بیمارستان کودکان بوستون دانشگاه هاروارد

رتبه اول گروه علوم بالینی جراحی:
آقاي دكتر سپهرفیضی     فوق تخصص قرنیه    استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

جستجو

پیوندها

 

 

 

فصلنامه ارتقاي سلامت

گزارش و گفتگو

به-مناسبت-اتمام-خدمات-رسانی-موفق-بخش-سلامت-کشور-در-اربعین-98سپید جامگان مسیر بهشت خدا قوت   دکتر محمدرضا...
ناخوشی-های-روانی-قرابت-و-نزدیکی-با-پدیده-اعتیاد-دارند   گفتگو با دكتر محمد باقر صابری زفرقندی،  عضو گروه...

ورود به سایت