اولین نشست هم اندیشی اعضای فرهنگستان

 خلاصه گزارش اولین نشست هم اندیشی اعضاء فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران در 12 بهمن 91
اولین نشست هم اندیشی اعضاء فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد مرکز مطالعات معاونت علمی در دوازدهم بهمن ماه سال 91 در محل فرهنگستان علوم پزشکی برگزار گردید. در این نشست که به منظور تعامل بیشتر اعضاء با فرهنگستان از ساعت 30/7 صبح آغاز گردید، پس از تلاوت قرآن مجید و سرود جمهوری اسلامی ایران کلیپی به مناسبت دوازدهم بهمن سالروز ورود حضرت امام خمینی (ره) پخش گردید و سپس در بخش اول نشست ریاست محترم فرهنگستان، معاونت علمی و دبیر فرهنگستان به همراه مدیران اجرایی بخش های مختلف، گزارشی از فعالیت های فرهنگستان در دو سال گذشته را ارائه دادند . در بخش دوم اعضاء حاضر نقطه نظرات خود را در خصوص فعالیتهای فرهنگستان بیان نموده و راهکارها و پیشنهادهایی را در جهت تعامل بیشتر اعضاء و ارتقاء هر چه بیشتر فرهنگستان ارائه دادند. مرکز مطالعات معاونت علمی پس از جمع آوری نظرات مکتوب اعضاء و همچنین پیشنهادها و بحث های مطرح شده در این نشست نسبت به جمع بندی مباحث اقدام نمود. اهم نقطه نظر بیش از هفتاد نفر از اعضاء به شرح ذیل می باشد:

 


1- ترویج فرهنگ سلامت در جامعه به عنوان وظیفه اصلی فرهنگستان
2- معرفی بیشتر فرهنگستان به بخش های مختلف جامعه اعم از مردم، دانشگاهها و مدیران اجرایی و رسانه ها
3- تقویت ساختار فرهنگستان بعنوان اتاق فکر نظام سلامت ( از طریق عضویت در مراکز تصمیم گیری و نیز پذیرشع عضویت افراد تصمیم گیر و موثر در نظام سلامت)
4- گذشته نگری نظام سلامت، بررسی و رصد چالشها، تقویت ساختار آینده نگری و نظریه پردازی در نظام سلامت توسط فرهنگستان
5- تعامل بیشتر فرهنگستان با تشکل های غیر دولتی و انجمن های علمی
6- تعامل بیشتر فرهنگستان با دانشگاهها و مراکز آموزشی با برگزاری همایشهای مشترک در جهت ارتقاء سلامت جامعه
توجه بیشتر به سلامت معنوی
7- انجام فعالیتهای موثر در بخش سلامت به نحوی که در صورت نبود فرهنگستان کمبود آن احساس شود.
لازم بذکر است نقطه نظرات کامل اعضاء محترم در نشست فوق، با جزئیات بیشتر و به صورت مکتوب در مرکز مطالعات معاونت علمی قابل دسترسی می باشد.

 

 


 


دومین نشست هم اندیشی اعضای فرهنگستانخلاصه گزارش دومين نشست هم اندیشی اعضاء فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران در 13 تيرماه92
دومين نشست هم اندیشی اعضاء فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد مرکز مطالعات و توسعه معاونت علمی در سيزدهم تيرماه سال 92 در محل فرهنگستان علوم پزشکی برگزار گردید. در این نشست که با موضوع ترجمان سبك زندگي در حوزه سلامت از ساعت 30/7 صبح آغاز گردید، پس از تلاوت قرآن مجید و سرود جمهوری اسلامی ایران بخشی از بيانات رهبر انقلاب در خصوص سبك زندگي سالم پخش گردید . در بخش اول نشست، ریاست محترم فرهنگستان اهداف نشست را تشریح کردند و سپس جناب آقای دکتر صادق سهرابی عضو هیئت علمی موسسه آینده روشن
و عضو کمیسیون سبک زندگی شورایعالی انقلاب فرهنگی به سخنرانی خود تحت موضوع "نهضت جهانی سلامت اجتماعی و سبک زندگی سالم" پرداختند. سپس جناب آقای دکتر عزیزی معاون علمی فرهنگستان سخنرانی خود را تحت عنوان "ترجمان سبک زندکی در حوزه سلامت" ارائه نمودند و در خصوص موضوع مشترک گروههای علمی در سال جاری توضیحاتی ارائه دادند. در پایان بخش اول نشست در خصوص شیوه نامه برگزاری جلسات گروههای علمی در كارگاه ها توسط مرکز مطالعات و توسعه معاونت علمی توضیحاتی ارائه شد و مقرر گردید اعضاء گروهها در حوزه تخصصی گروه علمی خود در خصوص سبک زندگی سالم در بخش های مختلف سلامت جسمی ، اجتماعی، روانی و معنوی موضوعات خود را انتخاب نمایند. این موضوعات به نحوی انتخاب می شوند که پس از نهایی شدن هر گروه متن تحلیلی خود را در مهلتي چهار ماهه به نحوی تهیه نماید که به این سوالات پاسخ داده شود:
1- وضعیت فعلی در جامعه چگونه است؟
2- علل و عوامل موثر بر وضعیت فعلی چیست؟
3- در حال حاضر مداخلات بهبود دهنده و ارتقاء دهنده وضعيت موجود كدام است؟
4- با نگاه به آينده ( در مقطع 1404 و بعد از آن ) وضعیت جامعه چگونه بايد باشد ؟ به عبارت ديگر در آينده براي بهبود وضعیت فعلی ، مردم ، سياست گذاران ، خبرگان و ارايه كنندگان خدمات چه الزاماتي را بايد در پيش بگيرند؟
سپس حضار جهت انتخاب موضوع گروههای علمی خود گارگاههای جداگانه ای را تشکیل دادند. در بخش دوم نشست، موضوع گروههای علمی که در کارگاهها بحث و بررسی شده بود توسط نمایندگان گروهها ارائه گردید. در پایان مقرر شد موضوعات ارائه شده پس از نهایی شدن در مرکز مطالعات و توسعه از طریق معاونت علمی به گروههای علمی جهت تهیه متن تحلیلی ابلاغ شود. همچنین مقرر شد کمیته سبک زندگی متشکل از نمایندگان گروههای علمی جهت هماهنگی های لازم در مرکز مطالعات و توسعه معاونت علمی تشکیل گردد.
لازم بذکر است متن سخنرانی ها و نقطه نظرات کامل اعضاء محترم در نشست فوق، با جزئیات بیشتر و به صورت مکتوب در مرکز مطالعات معاونت علمی قابل دسترسی می باشد.