مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:

نامه جناب آقای دکتر مرندی ریاست محترم فرهنگستان علوم پزشکی به مسولین ذی ربط در خصوص یک نمونه سوء استفاده از طب سنتی

ارسال نامه گروه سلامت اجتماعی با عنوان « الزامات و اقتضائات سیاست های اجتماعی دوران کرونا» به مسئولین ذیربط

ارسال نامه گروه علوم بهداشتی و تغذیه با عنوان « مهاجرت نخبگان بخش سلامت» به مسئولین ذیربط

چهار پیشنهاد فرهنگستان علوم پزشکی به ریاست محترم جمهوری در خصوص برنامه ریزی که لازم است  ظرف مدت یک ماه برای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی صورت پذیرد

نامه ریاست فرهنگستان علوم پزشکی به مقام معظم رهبری در خصوص نگرانی از ترویج تفکر غیر علمی عدم واکسیناسیون

پیشنهادات فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ارتقای برنامه ملی کنترل کووید 19 در شروع فعالیت دولت سیزدهم

نامه به رهبر معظم انقلاب در مورد در بـاب لزوم همکـاري علمی فرهنگسـتان و حـوزه هـاي مقدسـۀ علمیه در موضوع«سلامت معنـوي اسلامی»

پیشنهادت شورای علمی فرهنگستان علوم پزشکی به ریاست محترم جمهوری در خصوص مصرف و تجویز غیر علمی گسترده داروها در بیماران مبتلا به کوید 19

نامه فرهنگستان به آيت ا... دکتر سيدابراهيم رئيسي در مورد سلامت معنوی

نامه ریاست فرهنگستان علوم پزشکی به جناب آقاي دكتر سيد ابراهيم رئيسي رياست جمهوري اسلامي ايران  در خصوص شرایط کنونی همه گیری کووید 19

نامه به دکتر روحانی و مسئولین مربوطه درخصوص پذیرش دانشجویان پزشکی از مقطع کارشناسی

نقطه نظرات گروه ارتقاء سلامت فرهنگستان علوم پزشکی در خصوص گزارش " فراتحلیل نتایج موجود آلودگی فلزات سـنگین در آب آشامیدنی در نقاط مختلف کشور و اثرات آن برسلامت جامعه " 

نامه به ایت الله رئیسی در مورد آمادگی فرهنگستان علوم پزشکی برای مشاوره در همه زمینه هاي سلامت

نامه فرهنگستان علوم پزشکی به دکتر عاملی درخصوص پذیرش دانشجویان پزشکی از مقطع کارشناسی

نامه به مسئولین در مورد " پیشنھادھایی برای برگزاری پرشکوهتر انتخابات در شرایط ھمھ گیری کرونا"

نامه به دکتر روحانی درخصوص امتحانات پایان سال دانش آموزان

نامه دكتر مرندي در مورد واكسن وايمن سازي جامعه عليه ويروس كرونا

ارسال نامه رئیس گروه ارتقاء سلامت فرهنگسـتان علوم پزشکی درخصوص "پیمایش ملی کووید ١٩ :پایش آگـاهی، خطردرک شـده، رفتارهـای پیشـگیرانه،مولفه های روانشـناختی، نیازهای ضـروری و اعتماد عمومی در جریان اپیـدمی کووید-١٩ ،" به مسئولین مربوطه

نامه فرنگستان علوم پزشکی به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد عتراض 250 استاد دانشگاه به تأخیر در نوسازی آیین نامه ارتقاء اعضای هیأت علم

نامه فرهنگستان علوم پزشکی در مورد ارائه طرح تشكيل سازمان طب ايراني اسلامي توسط تعدادي از نمايندگان محترم به هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي

نامه دکتر مرندی در مورد جديت بيشتر نسبت به اعمال نظرات كارشناسي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در راستاي جلوگيري از همه گيري و شيوع بيشتر كوويد 19

تقدیم نتایج طرح "برآورد تمایل و تقاضای ایرانیان جهت شرکت در برنامه واکسیناسیون علیه کووید 19" به مسئولین مربوطه

نظر فرهنگستان علوم پزشکی در مورد تعرفه های خدمات پزشکان عمومی

نامه دکتر سید علیرضا مرندی به رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری در مورد شبکه بهداشتی درمانی کشور

نامه دکتر مرندی به رئیس جمهور در مورد بودجه و شبکه های بهداشتی درمانی

نامه به مسئولین در مورد خلاصه سیاستی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ارتقاي امنيت غذا و تغذيه

 نامه به رئیس قوه قضاییه در مورد تخلفات صورت گرفته توسط بعضی افراد با نام طب سنتی

 نامه فرهنگستان علوم پزشکی در خصوص خلاصه سياستي سلامت روان در دوران كرونا و بعد از آن

نامه به مسئولان درخصوص موضوعات مرتبط با نخبگان کشور

ارسال نظر گروه ارتقاء سلامت به مسئولین مربوطه در مورد آلودگی هوا

نامه دکتر مرندی به آنتونیو گوترش در مورد واکسن کرونا

نامه دکتر مرندی به رییس سازمان برنامه و بودجه در مورد شبکه بهداشتی

نامه رئیس فرهنگستان علوم پزشکی به دبیر کل سازمان ملل متحد در مورد فاجعه انسانی و گرسنگی در یمن

نظر فرهنگستان علوم پزشکی در مورد ایجاد شبکه خدمات درمانی

دکتر سید علیرضا مرندی انتصاب دکتر فرید نجفی را به سرپرستی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی تبریک گفت

13 پیشنهاد فرهنگستان علوم پزشکی به رئیس جمهور برای کنترل کرونا

نامه رئیس فرهنگستان علوم پزشکی به ریس جمهور در مورد وضعیت شیوع بیماری کووید 19

تقدیم خلاصه اجرائی: ارتقـاء نظام انتخاب اسـتاد در آموزش عالی سلامت از سوی فرهنگستان علوم پزشکی به مسئولین مربوطه

نظر گروه ارتقاء سلامت فرھنگسـتان علوم پزشکی در خصوص ارزیابی وضـعیت و رونـد شاخص عملکردی محیط زیست کشور در مقایسه با کشورھای ھـدف سـند چشم انداز در افق ١۴٠۴

 نظر گروه علوم دارویی فرهنگسـتان علـوم پزشـکی در خصـوص"واگـذاري واحـدهاي خـدمات دارویی به بخش خصوصی"

نظر فرهنگستان علوم پزشکی در خصوص طرح ملی برای دروس دانشگاهی

نظر گروه علوم دارویی این فرهنگستان در مورد "لغو تعرفه هاي خدمات دارویی در داروخانه ها توسط دیوان عدالت اداري"

راهکارهای افزایش نرخ باروری از دیدگاه فرهنگستان علوم پزشکی کشور

خلاصه سـیاستی راهکارهاي کوتاه مدت جهت ارتقاي امنیت غذا و تغذیه در همه گیري بیماري کوویـد 19 

 نظر فرهنگستان در مورد راهکارهاي اصلاحی نظـام ارتقاء اعضـاي هیئت علمی

تقاضای باز نگری در مورد پیش نویس سایستهای کلی نخبگان از مجمع تشخیص مصلحت نظام

تقدیم مستند حمایت طلبی "لزوم هرچه سریعتر گسترش، ارتقاء، تعمیق و روزآمدی شبکه بھداشتی  درمانی کشور بر مبنای سیاستھای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رھبری"به رئیس جمهور

نظر فرهنگسـتان علوم پزشـکی درخصوص تدوین سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه اقتصادی

نقطه نظرات گروه علـوم دندان پزشـکی فرهنگسـتان علوم پزشـکی در خصوص " فوریتهاي عملیاتی همه گیري بیماري(19  covid )  در رابطه با دندان پزشکی"

خلاصه سـیاستی "محورھـای کلان وموضوعــات راهـبردی اولـویت دار در اقتصـاد مقاومتی سلامت بر مبنـای سـیاستھای کلی سلامت ابلاغی مقـام معظم رھبری" در فرهنگستان علوم پزشکی تدوین شد

پیشـنھادات اولیه فرھنگسـتان علوم پزشـکی درخصوص پیشنویس سیاستھای کلی در امور نخبگان تدوین شد

نظر فرهنگستان علوم پزشکی در مورد تست آنتی بـادی در تشـخیص بیمـاری ناشـی از ویروس کرونای جدیـد (کوویـد ١٩ )

تقدیم طرح مواسات به وزیربهداشت درمان و آموزش پزشکی

نظر فرهنگستان علوم پزشکی در مورد برخورد قاطع با تولیـدکنندگان و مصـرف کنندگان قلیان در اماکن عمومی

نظر فرهنگستان علوم پزشکی در مورد بازگشایی مدارس و دانشگاهها

ضرورت تقویت شبکه های بهداشتی درمانی کشور برای مقابله با بحرانها

نظر فرهنگستان علوم پزشکی در مورد اعلام نتیجه پیشـرفتھای تحقیقاتی در حوزه درمان بیماری کرونا

راهنماي فاصله گذاري فيزيكي و الزامات سلامت در مساجد،اماكن متبركه و زيارتگاه ها

چون مردگان بودیم و آن شب جان گرفتیم،

چون کیمیای روح از جانان گرفتیم

بودیم ما افسرده  و  بدحال و ناخوش،

خوش حالی از حال خوش یاران گرفتیم

رفتیم تا پیش طبیبان مهاجر ،

بر درد بی درمان خود، درمان گرفتیم

مجموعه ۵ قسمتی طبیبان مهاجر، که مهرماه سال جاری از شبکه یک سیما پخش شد، داستان فعالیت پزشکان در دفاع مقدس را بر اساس زندگی ۵ جانباز مرور نموده است. هیچ یک از انان، بدون وجود بیمارستان صحرایی و تلاش طبیبانی که از شهرها به خطوط مقدم جبهه ها مهاجرت کردند زنده نمی ماندند. داستان مجروحیت و زندگی این  ۵ جانباز عزیز، بر اساس متن کتاب ، روایتی از تاریخ پزشکی دفاع مقدس، تهیه شده است که توسط فرهنگستان علوم پزشکی، در اسفند ماه سال گذشته منتشر شد.


طبیبان مهاجر - قسمت اول- جراحی زیر آتش

در قسمت اول به توضیحات اساتید بنیانگذار جراحی جنگ مانند دکتر منوچهر دوائی دکتر سید محمد رضا کلانتر معتمدی و دکتر ایرج فاضل توجه می کنیم و با هم به مشاهده یک مورد استثنایی از عمل جراحی مجروح با بیهوشی عمومی در داخل آمبولانس در منطقه جنگی و در شرایط خطرناکی که امکان انفجار خمپاره در پای مجروح بود، خواهیم پرداخت. فصل 7 از جلد دوم کتاب.

طبیبان مهاجر - قسمت دوم-دیده بان

این مجموعه در قسمت دوم به عمل جراحی یک مجروح که دیده بان توپخانه بود، پس از دو بار ایست قلبی و عوارض خطرناک در حین جراحی و سرانجام جانباز خواهد پرداخت. فصل 10 از جلد دوم کتاب.

طبیبان مهاجر - قسمت سوم- یازده بار ایست قلبی

این مجموعه در قسمت سوم به عمل جراحی استثنایی یک مجروح در بیمارستان صحرایی در منطقه فکه در 7 کیلومتری خط مقدم اشاره می کند که ترکش به بطن قلب اصابت کرده و یاز ده بار دچار ایست قلبی می شود. پس از عمل مجروح دچار ادم حاد ریه می شود، فصل 9 از جلد اول کتاب.

طبیبان مهاجر - قسمت  چهارم- سنگر سازان بی سنگر

این مجموعه در قسمت چهارم به عمل جراحی دو مجروح که کارشان سنگر سازی در خطوط مقدم فاو در عملیات والفجر 8 بوده اشاره می کند. هر دو مجروح در یک روز در بیمارستان صحرایی فاطمه زهرا (س) عمل می شوند یک مجروح پارگی وسیع کبد و دیگری پارگی دیافراگم و صدمات قفسه سینه و احشاء شکمی داشته هردو در حال شوک شدید به اطاق عمل بیمارستان صحرایی می رسند و یک روز بعد در اهواز در مورد چگونگی حادثه توضیح می دهند. فصل 49 از جلد اول کتاب.

طبیبان مهاجر - قسمت پنجم- انتقال خون

این مجموعه در قسمت پنجم به عمل جراحی مجروحی که در دوران دانشجویی به خطوط مقدم جبهه فاو می رود اشاره می کند. مجروح به دلیل آسیب قفسه سینه و پارگی گسترده کبد، در بیمارستان صحرایی علی بن ابیطالب (ع) عمل می شود. پس از عمل اول و بهبود فشار خون، به علت خونریزی داخلی، مجددا در بیمارستان صحرایی عمل می شود و جمعا بیش از 35 واحد خون دریافت می کند و خونریزی کبد بطور کامل کنترل می شود. او اکنون در سازمان انتقال خون مشغول به کار است. فصل 12 از جلد دوم کتاب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه سیاستی مجمع عمومی فرهنگستان علوم پزشکی در خصوص بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

دکتر سيد عليرضا مرندی، رئيس فرهنگستان علوم پزشکی، سوم اسفندماه سال 98 طي نامه اي به حضرت آیت االله دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه، حضرت حجت  الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رياست جمهوري، دکتر علی لاریجانی رئیس اسبق مجلس شوراي اسلامی، دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر منصور غلامی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوري، دکتر سید سعید رضا عاملی، دبیر شوراي عالی انقلاب فرهنگی، حضرت آیت االله صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، حضرت حجت الاسلام و المسلمین محمدي گلپایگانی، رئيس دفتر مقام معظم رهبري، دکتر رضا داوري اردکانی، رئیس فرهنگستان علوم، دکتر غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و دکتر علیرضا اسماعیلی، سرپرست فرهنگستان هنر، خلاصه سیاستی مجمع عمومی فرهنگستان علوم پزشکی در خصوص بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی را به شرح ذيل ارسال كرد:

سلام علیکم

با احترام، خلاصه سیاستی مجمع عمومی فرهنگستان علوم پزشکی در خصوص بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی جهت استحضار تقدیم می شود.

دکتر سید علیرضا مرندي

شرح پيوست:

فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران

خلاصه سياستي

 

عنوان: اجرائي نمودن «بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي، ابلاغي مقام معظم رهبري» در حوزه سلامت

مقدمه و بيان مسئله

بيانيه‌ي «گام دوم انقلاب» تجديد مطلع و منشوري است خطاب به ملت ايران، به‌ويژه جوانان، براي «دومين مرحله‌ خودسازي، جامعه‌ سازي و تمدن‌سازي»  كه «فصل جديد زندگي جمهوري اسلامي» را رقم خواهد زد[1].

در اولين سالگرد صدور بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي  كه در اين خلاصه سياستي بيانيه ناميده مي شود، فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي، نخستين گزارش تحليلي با رويكرد اجرائي نمودن مفاد مرتبط با سلامت در بيانيه را به شرح زير ارائه مي نمايد . در اين خلاصه سياستي، پنج اولويت اجرائي براي تحول در نظام سلامت، تشخيص داده شده است كه كليات موارد اشاره و جزئيات تخصصي هر مورد در آينده ارائه خواهد شد. اين خلاصه سياستي از جمع بندي بخشي از  ديدگاه هاي اعضاي «شوراي علمي» و «مجمع عمومي فرهنگستان»، در معاونت علمي تنظيم شده است. ايجاد و اداره بهينه نظام سلامت، از اركان ضروري و سرنوشت ساز جامعه و از مصاديق كلاني است كه عموم توصيه هاي بيانيه در آن مصداق دارد. لازمه تحقق آرمان هاي بيانيه، خاصه «مرجعيت علمي» و «تمدن سازي نوين اسلامي»، تحقق اين امور در كلان موضوع سلامت است. نتايج اين خلاصه سياستي در شش موضوع اولويت دار منتخب ارائه مي شود. در هر موضوع، برداشت اجمالي مفهومي، راهبردها و راهكارهاي كلان اجرائي و مباني ارزشي و قانوني بطور اجمال ارائه شده است. هر موضوع نياز به تبيين، شناسائي و پيشنهاد اقدامات اجرائي ، ارائه شاخص هاي رصد كلان، و پيشنهاد تقسيم كار ملي براي عينيت بخشيدن به اهداف و آرمانها و اقدامات خواهد داشت و در گزارشات بعدي به آنها پرداخته خواهد شد. 

1-تحول و اعتلا در علم،  پژوهش و فناوري سلامت

آشکارترين وسيله‌ي عزّت ملي و قدرت و توانمندي، و نيز تحقق خودكفايي و خود اتكائي در همه زمينه هاي سلامت، به ويژه در امور پيشگيري ابتدائي[2] و اوليه[3] و ارتقاي سلامت[4]، جهاد علمي  و تحول راهبردي درپژوهش هاي علوم پزشکي با رويکرد نظام نوآوري است.

  برنامه ريزي براي دستيابي به مرجعيت علمي در حوزه علوم و فنون و نيز  ارائه مراقبت ها و خدمات سلامت، مرهون اهتمام به اجراي كامل و دقيق مفاد بندهاي سياست هاي كلي سلامت، بندهاي مرتبط از سياست هاي كلي علم و فناوري، نقشه جامع علمي كشور، نقشه جامع علمي سلامت، سند اسلامي شدن دانشگاه ها و ساير اسناد راهبردي حوزه علم و فناوري و پژوهش است. قانونگرائي، اجراي كامل اهداف و قوانين اصلي حاكم بر نظام ادغام يافته سلامت در آموزش پزشكي، و نيز تكميل، تعميق و بهره برداري مطلوب اين نعمت كم نظير، شناخت و هدايت استعدادها، توجه به ظرفيت هاي بزرگ مناطق مختلف كشور، ترويج الگوهاي موفق از راهبردها و راهكارهاي نافذ تحقق اين اولويت كلان است.

2-اخلاق و معنويت در سلامت و نقش آن در ارتقاي معنويات، اخلاقيات و فرهنگ عمومي جامعه

تلاش مستمر و افزاينده براي برجسته کردن ارزش هاي معنوي اسلامي از قبيل: اخلاص، ايثار، توکّل، ايمان در خود و در جامعه ، از اركان تعالي معنويت در حوزه سلامت است و در تمام شئون از سياست گذاري تا اجرا بايد تسري داشته باشد. تحول در محيط هاي علمي و دانشگاهي متناسب بااصول و ارزش هاي اسلامي، اخلاق پزشکي و آداب حرفه اي، نظير «قانون انطباق امور اداري و فني مؤسسات پزشکي با موازين شرع مقدس» و رعايت فضيلت‌هايي چون خيرخواهي، گذشت، کمک به نيازمند، راستگويي، شجاعت، تواضع، اعتماد به ‌نفس و ديگر خلقيات نيکو، ترجمان اخلاق در سلامت است. پايبندي به اصول و ارزش هاي انساني و اسلامي و تلاش براي نهادينه سازي آنها در جامعه  و آگاه سازي مردم از حقوق و مسؤوليت هاي اجتماعي سلامت خود و استفاده از ظرفيت محيط هاي ارائه مراقبت هاي سلامت براي رشد معنويت و اخلاق اسلامي در جامعه ، و ساير موارد مصرح در سند اسلامي شدن دانشگاه ها و ساير اسناد فرادست نظام هاي آموزش و سلامت. معرفي آموزه هاي نظري و الگوهاي عملي اخلاق و معنويت در دوران تمدني گذشته و خاصه معاصر، براي اعتلاي معنوي و اخلاقي راهگشا است.  اهتمام هرچه بيشتر به  معرفي و شناساندن الگوها و اسوه هاي معاصر، خاصه صحنه گردانان و ارزش آفرينان جامعه سلامت در دفاع مقدس، والاترين راهبرد تأثير گذار اخلاقي و معنوي سلامت بشمار مي رود. 

3-تحولات مديريت با رويكرد مديريت جهادي در سلامت

نظام هاي انتخاب، تعليم و تربيت و ارزشيابي مديران حوزه سلامت بايد متناسب با اصول و ارزش هاي اسلامي، اخلاق پزشکي اسلامي و آداب حرفه اي متحول شود. مديريت جهادي موجبات اعتلا و پيشرفت همه جانبه در حوزه سلامت را فراهم خواهد ساخت. مديريتهاي جهادي الهام‌گرفته از ايمان اسلامي و اعتقاد به اصل «ما ميتوانيم»  که امام بزرگوار به همه‌ي ما آموخت، كلمه رمز عزّت و پيشرفت همه جانبه و نيل به قله هاي علم و معرفت و مرجعيت در علم و فناوري سلامت خواهد بود. از مؤلفه هاي مديران جهادي «ايمان راسخ به خداوند تبارك و تعالي و انجام وظيفه براي جلب رضايت حق تعالي و اعتماد به مدد الهي»، « خودباوري، اعتماد به نفس»، «روحيه تلاش مضاعف و خستگي ناپذير و بدون چشم داشت مادي و تقدم پاداش معنوي بر حقوق مادي»، «تدين و رعايت ارزش هاي ديني مرتبط با كار و مسئوليت»، «اهتمام به علم و مهارت آموزي و كارآمدي»، «داشتن انگيزه والاي خدمت به مصالح كشور»، «انقلابي بودن، عدالت محوري، پاسخگو بودن، شفافيت، پركاري و جهادي عمل كردن» و «رعايت ارزشها و معيارهاي جهادي در انتخاب مديران زيرمجموعه و همكاران» و بسيار ي صفات و فضايل ديگر.

4-تحولات ضروري  اقتصاد سلامت  با رويكرد اقتصاد مقاومتي

اقتصاد قوي، نقطه‌ي قوّت و عامل مهمّ سلطه‌ناپذيري و نفوذناپذيري کشور است و اقتصاد ضعيف، نقطه‌ي ضعف و زمينه‌‌ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است. فقر و غنا در مادّيات و معنويات بشر، اثر ميگذارد. اقتصاد در حوزه حياتي سلامت بايد قوي، مولد، درون زا و داراي همه مؤلفه هاي اصيل اقتصاد مقاومتي باشد. در نظام اقتصادي سلامت، توجه خاص به اولويت پيشگيري و بهداشت و موضوع مهم مديريت از اهميت مضاعف برخوردار است و مديريت صحيح در بكارگيري منابع در رويكرد «نظام سلامت مقاومتي»، تضمين كننده غلبه بر كاستي ها و تحريم ها و حوادث غير مترقبه و تأمين كننده نيازهاي سلامت مردم در همه شرايط خواهد بود. بطور خاص اجراي بندهاي 6، 7 و 8 سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و بندهاي مرتبط از سياست هاي كلي سلامت، از راهبردهاي تحقق آرمانهاي اقتصادي سلامت در بيانيه مي باشد

5- عدالت در سلامت و وجوب مبارزه همه جانبه با مظاهر و مصاديق فساد در حوزه سلامت

عدالت در صدر هدف هاي اوّليه‌ي همه‌‌ي بعثت هاي الهي است و در جمهوري اسلامي نيز داراي همان شأن و جايگاه است. ضرورت عدالت محوري در حوزه حياتي سلامت جامعه مضاعف است. مانند ساير حوزه هاي اقتصادي عدالت و مبارزه با فساد، لازم و ملزوم يکديگرند. رفع محروميت ها  و حذف شکاف هاي عميق طبقاتي در برخورداري مردم از مراقبت ها و خدمات سلامت در اولويت اول و بلا درنگ عدالت در سلامت است. غفلت از قشرهاي نيازمند حمايت،  تبعيض در توزيع منابع عمومي سلامت، تعارض منافع،  ويژه‌خواري، و مدارا با اخلال گران اقتصاد سلامت بشدت ممنوع است.

6-سبك زندگي سلامت محور

هدفِ از سبك زندگي، تحقّق زندگي اسلامي به‌معناي واقعي، و تشکيل يک جامعه‌ اسلامي است که در آن جامعه هم علم، و هم عدل و اخلاق و عزّت و پيشرفت وجود دارد، و به عبارتي عزّت دنيا و آخرت در زندگي اسلامي تحقق يافته است. جامعه ما هنوز به اين هدف ها نرسيده‌ و در نيمه‌راه اين هدف ها قرار دارد. در بُعد سلامت، «شناسائي و ترويج فرهنگ سبك زندگي سلامت محور»، در عرصه هاي سلامت جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي اسلامي كه منعطف به حوزه بهداشت و پيشگيري است، در اولويت اقدامات اجرائي بيانيه محسوب مي شود، و اهتمام شايسته نسبت به آن از ضرورت هاي مبرم حوزه سلامت است. اين مهم با راهبرد همكاري هاي درون بخشي و بين بخشي ميسر خواهد بود. 

توصيه مي شود شاخص هاي كلان مناسب براي رصد عملكرد نظام سلامت در راستاي بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي در حوزه هاي زير و ساير زمينه هاي مرتبط تدوين شود:"سبك زندگي سلامت محور-سلامت در تمدن نوين اسلامي-مديريت جهادي در سلامت-عدالت در سلامت-اقتصاد مقاومتي سلامت- تعاملات بين المللي نظام سلامت-اخلاق و معنويت-مرجعيت علمي در سلامت .....".

فرهنگستان علوم پزشكي- 3/12/ 1398[1] برگرفته از بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي

[2] Primordial prevention

[3] Primary prevention

[4] Health promotion