عناوین مهمترین خبرها:

 

رییس فرهنگستان علوم پزشکی کشور گفت: تاکید و علاقه مقام معظم رهبری در مورد اهمیت شبکه بهداشتی و درمانی، نقطه قوت بوده و بسیار ارزشمند است و اطمینان دارم که همه از آن تبعیت می کنند و این موضوع حمایتی برای دکتر نمکی و تیم شان است.

به گزارش وبدا، دکتر علیرضا مرندی، در شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت فرهنگستان علوم پزشکی، ضمن تاکید بر تقویت نظام شبکه ارائه خدمات سلامت و جامعه محور کردن آموزش پزشکی، گفت: کلید اقتصاد مقاومتی، صرفه جویی، توسعه و گسترش خدمات سلامت، جلوگیری از خدمات القایی و سیستم ارجاع از طریق تقویت نظام شبکه است.
دکتر مرندی با بیان اینکه دکتر نمکی در این ایام، اوج گرفتاری ها و مسئولیت ها را سپری می کند، گفت: دکتر نمکی سالها قبل معاون بهداشت وزارت بهداشت بودند و به نظام شبکه علاقه ای خاص دارند و این موضوع در دیدگاه ها و برنامه های ایشان قابل مشاهده است.
رییس فرهنگستان علوم پزشکی کشور تصریح کرد: گزارش جلسه قبلی با موضوع شبکه های بهداشتی و درمانی در قالب صورت جلسه برای اعضا ارسال شد و بعداز اخذ نظرات و اعمال اصلاحات به عنوان بیانیه فرهنگستان برای مقامات ارسال می شود، کما اینکه ما در اوج بیماری کرونا و روزهای تعطیل، جلسات شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت فرهنگستان علوم پزشکی را برگزار کرده و نقطه نظراتمان را به سران قوا و مقام معظم رهبری، منعکس می کردیم.
وی یادآور شد: تاکید و علاقه مقام معظم رهبری در مورد اهمیت شبکه بهداشتی و درمانی، نقطه قوت بوده و بسیار ارزشمند است و اطمینان دارم که همه از آن تبعیت می کنند و این موضوع حمایتی برای دکتر نمکی و تیم شان است.