عناوین مهمترین خبرها:

چالشهای اخلاقی در نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران: تدوین برنامه راهبردی علمی و اجرای برنامه عمل مشترک (دکتر باقر لاریجانی)

تعارض منافع در نظام سلامت؛ چالشها و راهکارها (دکترعلی جعفریان)

آیا رازدار بیماران خود هستید؟(دکتر مبشر)

تعارض منافع در ارائه خدمات سلامت (دکتر مجتبی پارسا )

چالشهای اخلاق بالینی، رازداری(دکتر پونه سالاری)

مفهوم شناسی رضایت آگاهانه (دکتر احسان شمسی گوشکی)

ملاحظاات اخلاقی دخالتهای بین رشته های پزشکی( دکتر سید جواد مدنی)

جنبه های حقوقی رضایت آگاهانه (دکتر علیرضا میلانی فر)

جنبه های حقوقی دخالتهای بین رشته ای در موارد بالینی و سرپایی (دکتر رویا رشید پورایی)

رازداری در مواجهه با کودک آزاری(دکتر ملیحه کدیور)

چالشهای شایع در رضایت آگاهانه (دکتر مهرزاد کیانی)

ملاحظات فقهی و حقوقی رازداری در پزشکی (دکتر نازآفرین قاسم زاده)

جستجو

جشنواره علمي فرهنگستان

گزارش و گفتگو

کارنامه-تحقیقات-کووید-۱۹-در-مرکز-تحقیقات-سیاستگذاری-سلامت-فروردین-تا-آذر-۱۳۹۹ کارنامه تحقیقات کووید- ۱۹ در مرکز تحقیقات سیاستگذاری...
بزرگداشت-ابومنصور-موفق-هروی امروز روز تکریم و بزرگداشت ابومنصور موفق هروی،پزشک،...

نشریه فرهنگ و ارتقاء سلامت

پیوندها

 

 

 

ورود به سایت