مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:

چالشهای اخلاقی در نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران: تدوین برنامه راهبردی علمی و اجرای برنامه عمل مشترک (دکتر باقر لاریجانی)

تعارض منافع در نظام سلامت؛ چالشها و راهکارها (دکترعلی جعفریان)

آیا رازدار بیماران خود هستید؟(دکتر مبشر)

تعارض منافع در ارائه خدمات سلامت (دکتر مجتبی پارسا )

چالشهای اخلاق بالینی، رازداری(دکتر پونه سالاری)

مفهوم شناسی رضایت آگاهانه (دکتر احسان شمسی گوشکی)

ملاحظاات اخلاقی دخالتهای بین رشته های پزشکی( دکتر سید جواد مدنی)

جنبه های حقوقی رضایت آگاهانه (دکتر علیرضا میلانی فر)

جنبه های حقوقی دخالتهای بین رشته ای در موارد بالینی و سرپایی (دکتر رویا رشید پورایی)

رازداری در مواجهه با کودک آزاری(دکتر ملیحه کدیور)

چالشهای شایع در رضایت آگاهانه (دکتر مهرزاد کیانی)

ملاحظات فقهی و حقوقی رازداری در پزشکی (دکتر نازآفرین قاسم زاده)