مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:

دكتر حسين وحيدي

 

تاريخ تولد: 1344

محل تولد: قم

تاريخ عضويت پيوسته: 1392

فارغ التحصيل از: دانشكده داروسازي دانشگاه تهران (1367)

تخصص: دكتراي Ph.D در رشته بيوتكنولوژي از انگلستان (1993)

سمت‌ها: استاد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و رئيس دانشكده داروسازي

سوابق علمی و اجرایی: معاون آموزشي دانشكده داروسازي شهيد بهشتي (1369-1371)؛ معاون آموزشي (1376-1382)؛ معاون مركز امور دانشجويي وزارت بهداشت (1382-1384)؛ رئيس دانشكده داروسازي (1384 تاكنون)؛ دبير هيأت مميزه دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ( 1387 تاكنون)؛ مدير مسئول مجله بين الملليUPR  از سال 1385 تاکنون

آثار علمی و تالیفات: 5 مقاله فارسي، 30 مقاله در نشريات بين المللي