مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:

دکتر علي خلج

 

تاريخ تولد: 1323

محل تولد: تهران

تاریخ عضویت وابسته : 1373/10/29

فارغ‌التحصيل: دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکي تهران(1347)

تخصص: شيمي داروئي از آمريکا (Ph.D, MS)

سمت‌ها: استاد دانشکده داروسازي، مدير گروه و دبير هيئت ممتحنه (بورد) داروسازي هسته‌اي، عضو گروه واژه‌گزيني علوم دارويي فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي (1388)

سوابق علمی و اجرایی: عضو گروه پزشکي و کميته علوم داروئي ستاد انقلاب فرهنگي (1357-1360)؛ عضو هيئت تحريريه مجله DARU, Journal of Pharmaceutical Sciences ؛ عضوکميسيون ارزشيابي فارغ‌التحصيلان داروسازي خارج از کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي (1370-تاکنون)؛قائم مقام دبير شوراي آموزش داروسازي و تخصصي و سرپرست دوره‌هاي تخصصي دانشکده داروسازي (1372-1373)؛دبير کميته علوم داروئي معاونت پژوهشي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي و مرکز ملي تحقيقات علوم پزشکي (1378-1384)؛سردبير مجله DARU, Journal of Pharmaceutical Sciences 1378-1390؛عضوهيئت مميزه دانشگاه علوم پزشکي تهران (1379-تاکنون)؛مدير گروه شيمي داروئي دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکي تهران (4دوره)؛مدير گروه داروسازي هسته‌‌اي دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکي تهران (3دوره)؛دبير بورد شيمي داروئي دبيرخانه شوراي آموزش داروسازي و تخصصي (4دوره)؛دبير هسته توسعه آموزش دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشکي تهران (1382-1386)؛دبير شوراي سياستگذاري دبيرخانه شوراي آموزش داروسازي وتخصصي (1383-1387)؛عضو هيئت تحريريه مجله شيمي و مهندسي شيمي ايران (1385-تاکنون)؛دبير کميته منتخب ارتقاء اعضاء هيئت علمي دانشکده داروسازي (1387-تاکنون)

آثار علمی و تالیفات: همکاري در تأليف 7 کتاب در ارتباط با شيمي داروئي و داروسازي هسته‌اي،تعداد مقالات منتشر شده در مجلات فارسي سه مقاله، تعداد مقالات منتشر شده در مجلات انگليسي 71مقاله