مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:

دكترحسين ملك افضلي اردكاني

 

تاريخ تولد: 1318/8/1

محل تولد: اردكان

تاريخ عضويت وابسته: 1391/8/25

فارغ التحصيل از: دانشگاه علوم پزشكي تهران

تخصص: آمارحياتي (1353)

سمت‌ها:رئيس دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران (1363)؛ معاونت بهداشت وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشكي وقائم مقام وزير در ستادگسترش شبكه‌هاي بهداشتي ودرماني كشور (1374-1364)؛ معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (1386-1378)؛ رئيس انستيتو تحقيقات بهداشتي  (1388-1386)؛ رئيس پژوهشكده سلامت خانواده دانشگاه علوم پزشكي تهران(1390-تاكنون) ؛استادممتازگروه اپيدميولوژي وآمار دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران(1390)؛ عضو كميته مشورتي تحقيقات سلامت سازمان جهاني بهداشت، منطقه مديترانه شرقي (1389-1381)؛ عضوكميته گواهي ريشه‌ كني فلج اطفال سازمان جهاني بهداشت، مديترانه شرقي (1377-تاكنون)؛  عضوكميته مشورتي تحقيقات سلامت سازمان‌هاي بهداشت،ژنو (1383-تاكنون)؛ عضوعلمي وابسته در دانشگاه جكسون درايالت ميسيسيپي آمريكا (1390-تاكنون)

سوابق علمی و اجرایی: 1344تاكنون درعرصه‌هاي مديريت آموزش وپژوهش به شرح فوق شركت داشته‌ام، استقرارنظام شبكه بهداشت ودرمان كشور،استقرارنظام ارزيابي پژوهش دردانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور، استقرار شبكه‌هاي تحقيقاتي وپايگاه‌هاي تحقيقات جمعيتي.

تقدیرنامه ها:برنده كتاب سال درعلوم پزشكي وبهداشت (1363)؛ برنده جايزه جمعيت سازمان ملل (1386)؛ استادممتاز (1390)؛ كسب مدال درجه2خدمت (1379)؛ كسب رتبه اول جشنواره رازي درگروه بهداشت وتغذيه (1377)

آثار و تالیفات علمی:چاپ 13 كتاب و 170 مقاله علمي به زبان فارسي و انگليسي در مجلات معتبر داخلي و خارجي