دكتر علي حائري

تاريخ تولد:1330

محل تولد:كربلا

تاريخ عضويت پیوسته:1391/11/26

تحصيلات:داراي دكتراي تخصصي فارماكوتراپي دانشگاه استراثكلايد / گلاسكو / انگلستان؛ دكتراي داروسازي از دانشگاه بغداد / عراق

رتبه علمي:دانشيار دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

سوابق علمي و اجرايي:رئيس شعبه بين‌الملل دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي؛ معاون آموزشي و رئيس دانشكده پزشكي، مدير گروه فارماكولوژي و معاون پژوهشي / دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي؛ دبير شوراي پزشكي عمومي و دبيرخانه شوراي آموزش علوم پايه پزشكي / وزارت بهداشت؛ كارشناس سازمان بهداشت جهاني؛ عضو اصلي World Panel of Essential Drugs ؛ كارشناس مركز تحقيقات كوبه ژاپن وابسته به WHO(WKC) ؛ سرپرست برنامه دارو و واكسن منطقه مديترانه شرقي سازمان بهداشت جهاني؛ پايه‌گذار سيستم مراقبت هاي اوليه سلامت

آثار علمی و تالیفات:2 كتاب؛ 12 مقاله فارسي؛ 30 مقاله انگليسي

جستجو

فصلنامه ارتقاي سلامت

پیوندها

 

 

 

گزارش و گفتگو

ارزیابی-برنامه-دوره-پزشکی-عمومی-در-ایران-و-چالش-های-روبرو دكتر بهادر اعلمي هرندي به خاطر دارم شصت سال قبل...
خلاصه-سياستي-پيوند-پس-از-مرگ-قلبي باتوجه به اهميت بيش از پيش موضوع پيوند اعضاء در...

ورود به سایت