مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:

 دكتر محسن باوندي

تاريخ تولد: 1313

محل تولد: خوي

تاريخ عضويت پيوسته : 1398/3/23

تحصيلات: داراي فوق تخصص تغذیه تجربی از مرکز تحقیقات تغذیه ،شورای پزشکی بریتانیا؛ تخصص تغذیه انسانی از دانشکده بهداشت و پزشکی گرمسیری دانشگاه لندن/ انگلستان؛ دكتراي داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

رتبه علمي: دانشيار دانشگاه علوم پرشکی شهید بهشتی

سوابق علمي و اجرايي: مدرس تغذیه تطبیقی در دانشگاه ایبادان/ آفریقا؛ در استخدام یونیسف؛ پژوهشگر ارشد تغذیه،مدیر گروه تغذیه، مدیر امور علمی/ پژوهشی/ فنی، رئیس دانشکده علوم تغذیه/  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛ معاون مدیریت بهداشت در سازمان برنامه؛ مجری طرح مطالعات جامع تغذیه کشور(طرح مشترک بانک جهانی/ یونیسف/ سازمان بهداشت جهانی) و ایران؛ سرپرست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور؛ موسس و رئیس انجمن تغذیه ایران؛ عضو 45 انجمن علمی ملی و بین المللی تغذیه و بهداشت؛ مشاور مدعو: وزارت بهداشت، علوم، کشاورزی، صنعت، سازمان استاندارد

آثار علمی و تالیفات:6 كتاب؛ 18 مقاله فارسي؛ 12 مقاله انگلیسی