مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:

دكتر سيد ابوالقاسم جزايري

 

تاريخ تولد: 1320

محل تولد: اهواز

تاريخ عضويت وابسته: 1375/3/22

تحصيلات: دارایدکترای تخصصیتغذيه از دانشگاه لندن/ انگلستان؛  فوق لیسانس تغذيه و بيوشيمي  و لیسانس تغذیه و مهندسی صنایع غذایی از دانشگاه آمریکایی بیروت/ لبنان

رتبه علمي: استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق علمي و اجرايي: مدير گروه تغذيه و مدير روابط بين‌الملل دانشگاه فردوسي مشهد؛ مدير گروه اكولوژي انساني و  معاون آموزشي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران؛ معاون پژوهشي انستيتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور/ دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي؛ مدير دفتر بهبود تغذيه وزارت بهداشت؛ مشاور سازمان بهداشت جهاني در زمينه تغذيه(عضو گروه مشاوران بین المللی تغذیه)

تقدیرنامه ها: استاد نمونه كشوري(1370)؛ استاد پيشكسوت دانشگاه علوم پزشكي تهران(1378)؛ استاد دوستد ار سلامت(1385)؛ بورس تحصيلي براي ليسانس و دكترای تخصصی

آثار علمی و تالیفات:6 كتاب؛ 40 مقاله فارسی؛ 40 مقاله انگلیسی و فرانسه