مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:

دكتر علي جعفريان

تاريخ تولد: 1346

محل تولد: تهران

تاريخ عضويت پیوسته: 1399/6/23

تحصيلات: دوره پزشكي عمومي: دانشگاه علوم پزشكي تهران . دوره تخصصي جراحي عمومي: دانشگاه علوم پزشكي تهران .دوره كوتاه مدت آموزش پزشكي د.ع.پ تهران.گواهي دوره تكميلي، جراحي عروق: بيمارستان امام خميني، د.ع.پ. تهران. دوره كوتاه مدت، پيوند جزاير پانكراس:ادمونتون- كانادا . دوره كوتاه مدت آموزش پزشكي: داندي- اسكاتلند.دوره تكميلي جراحي كبد و مجاري صفراوي و پيوند كبد: ميو كلينيك- كليولند كلينيك، امريكا .

رتبه علمي: استاد گروه جراحي عمومي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران.

سوابق علمي و اجرايي: عضویت هيأت علمی، دانشگاه علوم پزشكي تهران.  مسئول آموزش دانشجويي و دستياري گروه جراحي عمومي، د.ع.پ. تهران. عضو هيأت ممتحنه آزمون پيش كارورزي و پذيرش دستيار. مدير برنامه پيوند كبد، د.ع.پ. تهران. عضو گروه اخلاق پزشکی، د.ع.پ. تهران. مشاور اجرايي رئيس دانشگاه، د.ع.پ. تهران. عضو حقيقي كميسيون دائمي معين شوراي آموزش پزشكي و تخصصي. عضو شورای آموزش پزشکی و تخصصی. رئيس بخش جراحي كبد و مجاري صفراوي و پيوند كبد بيمارستان امام خميني. عضو مؤسس مرکز حمایتی پیوند کبد. رئيس دانشكده پزشكي، د.ع.پ. تهران . رئیس دانشگاه، د.ع.پ. تهران. عضو شورای عالی تحقیقات و فناوری و شورای عالی سنجش. عضو هیأت ممتحنه دانشنامه جراحی عمومی. نماینده تام الاختیار د.ع.پ. تهران در پیمان گروه 8 و مجمع جهانی سلامت و رئیس بین المللی مجمع جهانی سلامت 2019. مشاور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی. عضو کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت بهداشت . عضو هیأت امناء، د.ع.پ. تهران. عضو انجمن بین‌المللی پیوند کبد.

آثار علمی و تالیفات: مقالات: 70 مقاله فارسي و انگليسي ؛ نمايه شده در (WOS):  83    نمايه شده در (Scopus) : 47 ، كتاب‌ها : 8 عنوان H-index (WOS) :9 ، H-index (Scopus) :8