مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:

دكتر فريدون نوحي بزنجاني

تاريخ تولد: 1330

محل تولد: بافت

تاريخ عضويت پیوسته: 1391/11/26

تحصيلات: فلوشيپ اکوکاردیوگرافی، فلوشيپ اینترونشنال کاردیولوژی، بورد تخصصي بيماري‌هاي قلب و عروق / دانشگاه علوم پزشكي ايران؛ دكتراي پزشكي از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

رتبه علمي: استاد دانشگاه علوم پزشكي ايران

سوابق علمي و اجرايي: معاون آموزشي و معاون پژوهشي دانشگاه شهيد باهنر كرمان؛ معاون درمان، معاون آموزشي، دبير هيئت مركزي گزينش دانشجويي، دبير هيئت مركزي گزينش استاد، دبير هيئت ممتحنه رشته تخصصي و فوق تخصصی بيماريهاي قلب و عروق/ وزارت بهداشت؛ سرپرست گروه پزشكي شورايعالي برنامه‌ريزي شوراي عالي انقلاب فرهنگي؛ رئيس مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهيد رجايي؛ معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي ايران؛ رئيس انجمن قلب و عروق ايران؛ موسس: انجمن‌هاي اينترونشنال كاردیولوژي ایران، الكتروفيزيولوژي، اكوكارديگرافي و شبكه تحقيقاتي قلب و عروق كشور؛ مدیر مسئول مجله IHJ؛ عضو: هيئت مميزه دانشگاه علوم پزشكي ايران؛ هيئت مميزه، كميسيون ارزشيابي مدارك خارج از كشور/ وزارت بهداشت؛ عضو هيئت امناي: دانشگاه علوم پزشكي كرمان؛ دانشگاه علوم پزشكي ايران؛ انجمن قلب اروپا؛ انجمن قلب آسيا و اقيانوسيه

تقدیرنامه ها: رتبهاول دوره پزشكي دانشگاه علوم پزشکی مشهد( 1355)

آثار علمی و تالیفات: 12 كتاب؛ 28 مقاله فارسي؛ 22 مقاله انگلیسی