دكتر سيد حسن قاضی زاده هاشمی

 

تاريخ تولد: 1338     

محل تولد: فریمان

تاريخ عضويت وابسته: 1392/6/23

تحصيلات: فلوشيپ قرنيه و سگمان قدامي چشم از دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي؛ تخصص چشم پزشكي و دكتراي پزشكي از دانشگاه علوم پزشكي مشهد

رتبه علمي: استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران

سوابق علمي و اجرايي:وزير بهداشت؛ مدير گروه چشم پزشكي، رئيس دانشكده پزشكي/ دانشگاه علوم پزشكي تهران؛ دبير شوراي سياستگذاري سلامت، دبير دبیرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي/ وزارت بهداشت؛ رئيس بخش قرنيه بيمارستان فارابي؛ دبیر کل و رئیس هیئت مدیره انجمن چشم پزشكي ايران؛ مؤسس انجمن پزشكي ليزري ايران؛ عضو: هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ کمیسیون تدوین و نظارت و ارزشیابی، دبیرخانه شوراي عالي برنامه‌ريزي آموزش پزشكي، هیئت ممتحنه گواهینامه آزمون دستیاری چشم پزشکی/ وزارت بهداشت؛ آکادمی چشم پزشکی آمریکا؛ انجمن جراحان آب مروارید و عیوب انکساری اروپا؛ انجمن بین المللی جراحی عیوب انکساری

تقدیرنامه ها: محقق برتر در چهاردهمین جشنواره ابن سینا(1391)؛ محقق برتر/ جشنواره چشم پزشکی و علوم بینایی فارابی(1390)؛ محقق برتر گروه جراحی علوم بالینی/ پانزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی (1388)؛ رتبه اول امتحان بورد چشم پزشکی ایران(1368)

آثار علمی و تالیفات: 10 كتاب؛ 36 مقاله فارسی؛ 157 مقاله انگلیسی