مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:

دكتر مسعود پزشكيان

تاريخ تولد: 1333

محل تولد: مهاباد

تاريخ عضويت پيوسته: 1389/7/6

فارغ‌التحصيل از: دانشگاه علوم پزشكي تبريز، 1364

تخصص: بورد جراحي عمومي دانشگاه علوم پزشكي تبريز، 1367، فوق تخصصجراحي قلب دانشگاه علوم پزشكي تهران، (1372)؛ گواهي مديريت مراكز بهداشتي از تايلند، گواهي مديريت برنامه‌ريزي مؤثر (سازمان جهاني بهداشت) از مصر؛ گواهي مديريت برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري و اقتصاد سلامت از انگلستان؛ گواهي مديريت سلامت در كشورهاي درحال توسعه از دانشكده بهداشت دانشگاه هاروارد امريكا؛ گواهي آموزش پزشكي از اسكاتلند

سمت‌ها: دانشيار گروه جراحي قلب دانشگاه علوم پزشكي تبريز؛ نماينده مجلس شوراي اسلامي

سوابق: رئيس بيمارستان شهيد مدني دانشگاه علوم پزشکي تبريز (1372)؛ رئيس دانشگاه علوم پزشکي تبريز (1372 _ 1378)؛ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي (1378 - 1379)؛ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي (1379 - 1383)، نماينده مردم تبريز،؛ اسکو و آذرشهر در مجلس شوراي اسلامي (1385 تاکنون)؛ تأسيس بيش از 500 خانه بهداشت و 50 مركز بهداشت در آذربايجان شرقي؛ تأسيس سيستم يكپارچه ارجاع سلامت در شهر تبريز؛ تأسيس پزشك خانواده و سيستم ارجاع و بيمه روستايي در ايران

انتشارات: 20 مقاله در نشريات فارسي و 7 مقاله در نشريات بين‌المللي