مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:

دكتر حسن ابوالقاسمي

تاريخ تولد: 1341

محل تولد: قم

تاريخ عضويت وابسته: 1390/12/4

تحصيلات: داراي گواهینامه دوره تکمیلی هماتولوژی کودکان دانشگاه لندن/ انگلستان؛ فوق تخصص خون و سرطان كودكان، تخصص کودکان، دکترای پزشکی از دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

رتبه علمي: استاد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

سوابق علمي و اجرايي: رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي؛ مدير عامل سازمان انتقال خون ايران؛ رئيس موسسه عالي آموزشي و پژوهشي طب انتقال خون؛ رئيس پژوهشكده طب رزمي، مدير گروه كودكان و نوزادان/ دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله(عج)؛ رئيس انجمن علمي خون و سرطان كودكان ايران؛ دبير هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته فوق تخصصي خون و سرطان كودكان؛ مجري برنامه رشته فوق تخصصي خون و سرطان كودكان؛ سردبير مجله IJBC؛ مدير مسئول مجله طب نظامي؛ مدير كل پايگاه انتقال خون استان تهران؛ عضو: كميته کشوری تالاسمی و دبیرخانه انجمن های علمی وزارت بهداشت؛ هيئت امناي دانشگاه علوم پزشكي قم؛ همکاری جهانی امنیت خونسازمان بهداشت جهاني؛ انجمن بين المللي انتقال خون؛ كميته علمي بهبود تغذيه و رشد كودكان؛ هيئت تحریريه فصلنامه پژوهشی خون

انتشارات: 14 كتاب؛ 30 مقاله فارسي؛ 40 مقاله انگلیسی