عناوین مهمترین خبرها:

زنان تقريباً نيمي از جمعيت جهان را تشكيل مي دهند، اما جايگاهي فراتر از اين آمار و ارقام، در تثبيت ساختار اجتماعي كشورها دارند. در جمهوري اسلامي ايران بر اساس آموزه هاي ديني زنان در كنار نقش اجتماعي خويش از حرمتي متفاوت با بسياري از نقاط جهان برخوردار هستند. در عصر حاضر يكي از عوامل تهديد كننده سلامت جوامع، بروز سرطان هاي مختلف است. در بين سال هاي 1382 تا 1388، سرطان در زنان ميزان كمي افزايش و در مردان كاهش يافته است. لذا سلامت زنان و دختران در كشور ما نيز اهميت خاصي پيدا مي كند. بنابراين برنامه ريزي و سياست گذاري جهت تشخيص زود هنگام سرطان هاي شايع زنان و كاهش آسيب و مرگ و مير آن بايد به عنوان اولويت هاي بهداشتي مورد توجه قرار گيرد.

لذا با توجه به اين مسائل نشست تخصصي يك روزه با عنوان "سرطان هاي شايع زنان" متشكل از 50 نفر از خبرگان، اين امر توسط وزارت بهداشت  مركز تحقيقات سرطان در تاريخ 22/6/1393 در محل فرهنگستان علوم پزشكي برگزار گرديد. در اين نشست علاوه بر خبرگان اين حوزه اساتيدي از دفتر سلامت جمعيت خانواده مدارس و اداره سلامت ميانسالان، نمايندگان صندوق جمعيت سازمان ملل متحد و گروه سلامت زنان فرهنگستان علوم پزشكي حضور داشته و به بيان ديدگاههاي خود پرداختند.

در اين نشست يك روزه آقاي دكتر محمد اسماعيل اكبري- رئيس مركز تحقيقات سرطان، سركار خانم ها مطهره علامه-، دكتر ناهيد خدا كرمي و دكترنسيم سنجري پيرامون آگاهي علمي از وضعيت سرطان ها در ايران و جهان، بيان اهداف و كارهاي صورت گرفته مرتبط با سرطان در اداره ميانسالان دفتر سلامت خانواده، همچنين غربالگري سرطان دهانه رحم و بررسي وضعيت ريسك فاكتورهاي ابتلا به ويروس پاپيلوم انساني با رويكرد جمعيت شناختي به ايراد سخنراني پرداختند. اين جلسه شامل 2 پانل با هدف طراحي برنامه راهبردي براي 2 مورد از شايع ترين سرطان هاي زنان بود كه محققين حاضر در پانل و بقيه حضار به بيان ديدگاهها و يا سوالات خود پرداختند.

به طور كلي نشست سرطان هاي شايع زنان اهداف زير را دنبال كرد:

-         تبيين وضعيت سرطان هاي زنان در ايران

-         آگاهي علمي از وضعيت سرطان ها، ارائه ديتا و تبديل آن به برنامه عملياتي

-         رونمايي از كتاب "سرطان هاي زنان در ايران" نوشته جناب آقاي دكتر محمد اسماعيل اكبري و سركار خانم دكتر گوهر محمدي

-         پاسخگويي به سوالات مرتبط با طراحي برنامه راهبردي سرطان هاي شايع زنان در پانل