شورای علمی

شما اینجا هستید

ترکیب شورای علمی:

 • رئیس فرهنگستان ( رئیس شورا)
 • رؤسای گروههای علمی
 • معاون علمی فرهنگستان (دبیر شورا)
 • دبیر فرهنگستان

 وظایف شورای علمی:

 • بررسی سیاستها و برنامههای علمی فرهنگستان و پیشنهاد آن به مجمع عمومی برای تصویب
 • تدوین و پیشنهاد آئیننامههای نحوه اجرای فعالیتهای علمی فرهنگستان و ارائه آن به مجمع عمومی برای تصویب
 • بررسی و تصویب برنامههای راهبردی و پیشنهادی گروههای علمی
 • بررسی و اظهارنظر در مورد طرحهای علمی و ارجاع آن به گروههای ذیربط
 • تعیین اهم مسائل و موضوعاتی که لازم است مورد تحقیق قرار گیرد و پیشنهاد آنها به مراکز علمی ذیصلاح در کشور
 • تهیه و تدوین ضوابط مربوط به اعطای پاداش و جوایز و بورس و نشان و مدال به افراد واجد شرایط و پیشنهاد آن به هیئت امناءجهت تصویب
 • پیشنهاد و معرفی دانشمندانی که شرایط دریافت پاداش یا جایزه یا مدال یا نشان را دارند به مجمع عمومی برای تصویب
 • انجام دادن سایر کارهایی که از سوی هئیت امنای فرهنگستانها، مجمع عمومی و ریاست فرهنگستان به شورا ارجاع میشود
 • پیشنهاد بورس و فرصتهای مطالعاتی برای تصویب به رئیس فرهنگستان
 • پیشنهاد ادغام و یا انحلال گروههای علمی و یا تشکیل گروههای علمی جدید به مجمع عمومی از طریق رئیس فرهنگستان

 

نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
رئیس
,
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
دکتر سیدعلیرضا مرندی
رییس شورا: دکتر سیدعلیرضا مرندی

تلفن تماس: ۸۸۶۴۵۵۱۰
کارشناس پژوهشی گروه: خانم مهناز داورپژوه - خانم سپیده صالحی
رایانامه مسئول هماهنگی:
زیرمجموعه: ریاست فرهنگستان

درباره فرهنگستان

فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران سازمانی است که  ایجاد آن در پانزدهم دیماه ۱۳۶۶ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و سپس در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۶۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از همان تاریخ آغاز به کار نمود.

 

ارتباط با ما

 • نشانی: تهران -میدان ونک - بزرگراه حقانی- ورودی کتابخانه ملی - مجموعه فرهنگستانهای جمهوری اسلامی ایران-فرهنگستان علوم پزشکی
 • تلفن:  ۰۲۱۸۸۶۴۵۵۱۳-۰۲۱۸۸۶۴۵۵۱۴-۰۲۱۸۸۶۴۵۵۱۵
 • ایمیل: info@ams.ac.ir