فلسفه، اخلاق پزشکی و علوم زیستی

شما اینجا هستید

 گروه علمی فلسفه، اخلاق و علوم زیستی فرهنگستان علوم پزشکی

از آنجا که طبق اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، فرهنگستان علوم پزشکی جهموری اسلامی ایران وظیفه دارد در راستای اهداف بلندی از جمله اعتلای اخلاق پزشکی، تحقق عدالت در سلامت، تکریم و الگوسازی بنیان‌های اسلامی، فرهنگ‌سازی مناسب و همچنین رشد و گسترش دانش‌های فلسفه و حکمت، اخلاق و فقه اسلامی در حوزه سلامت و پزشکی گام بردارد، گروه علمی فلسفه، اخلاق‌پزشکی و علوم‌زیستی در جهت تحقق این اهداف فرهنگستان علوم پزشکی تشکیل شده و فعالیت می‌نماید. از این‌رو محور اصلی فعالیت‌های گروه، علاوه بر رصد کلان حوزه سلامت از حیث استانداردهای اخلاق پزشکی و تلاش برای هم‌گرایی ذی‌نفعان اصلی و نهادهای متولی تاثیرگذار سعی در فراهم آوردن بستر مناسب برای تقویت فرهنگ اسلامی، سلامت معنوی و اخلاق‌پزشکی می‌باشد تا در حد امکان با ارائه راهکارهای عملی به ارزش‌های اخلاقی و استانداردهای اخلاق حرفه‌ای پزشکی جامه عمل بپوشاند. همچنین حمایت لازم را از پایه‌ریزی و گسترش دانش‌های فلسفه و حکمت، اخلاق و فقه اسلامی در حوزه سلامت و پزشکی و تربیت نیروی انسانی در حوزه‌های مذکور با همکاری حوزه و دانشگاه فراهم نماید.

 این گروه با تدوین برنامه استراتژیک اخلاق‌پزشکی همواره تلاش می‌کند تا در مسیر تحقق چشم‌انداز خود یعنی «نهادینه شدن معرفت و عمل به اخلاق‌پزشکی بر پایه هنجارهای اسلامی و انسانی در همه‌ارکان نظام سلامت جمهوری اسلامی‌ ایران به منظور استقرار نظام سلامت پاسخگو واحترام همه‌جانبه به کرامت انسانی» و ماموریت خود مبنی بر« تلاش برای دستیابی به معرفت و مدیریت فراگیر (شامل نیازسنجی، سیاست گذاری، برنامه‌ریزی، اجرا، پایش و دیدهبانی ارزشیابی و برنامه‌ریزی مجدد) اخلاق پزشکی در زمینه‌های آموزشی، پژوهشی و ارائه خدمات سلامت با توجه به ارزش‌های اسلامی، احترام به کرامت انسانی و عدالت در سلامت» گام بردارد.

اعضای گروه را تنی چند از اساتید، اندیشمندان، متخصصین و پژوهشگران برجسته حوزه‌های مرتبط دانشگاهی از جمله علوم پزشکی، علوم انسانی، اخلاق پزشکی و علمای حوزوی و سیاست‌گذاران نظام سلامت تشکیل می‌دهند. جلسات گروه به صورت ماهانه تشکیل می‌گردد.

نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
رئیس
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
دبیر
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
,
نام و نام خانوادگی: 
جایگاه: 
عضو
ردیف تاریخ دستور جلسه پیوست
۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ ارائه گزارش پیشرفت طرح توانمندسازی اخلاقی و معنوی هیأت علمی در آموزش عالی سلامت، اولویت‌ها، الزامات و راهکارها PDF icon خلاصه جلسه.pdf
۲ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ بحث پیرامون تحلیل الگوی بومی آموزش علوم پزشکی ایران در راستای تحقق سیادت علمی PDF icon خلاصه جلسه.pdf
۳ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ بحث پیرامون تحلیل الگوی بومی آموزش علوم پزشکی ایران در راستای تحقق سیادت علمی PDF icon خلاصه جلسه.pdf
۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ - طراحی و استقرار سامانه نظر جمع در گروه آموزش فرهنگستان علوم پزشکی و پیشنهاد یک یا دو موضوع در زمینه آموزش واخلاق جهت نظرخواهی - بحث پیرامون طرح ملی برآورد نیروی انسانی رشته اخلاق پزشکی PDF icon خلاصه جلسه.pdf
۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ طراحی و استقرار سامانه نظر جمع در گروه آموزش فرهنگستان علوم پزشکی و پیشنهاد یک یا دو موضوع در زمینه آموزش واخلاق جهت نظرخواهی بحث پیرامون طرح ملی برآورد نیروی انسانی رشته اخلاق پزشکی PDF icon خلاصه جلسه.pdf
۶ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ جلسه مشترک با گروه پیراپزشکی و بحث پیرامون حوزه اخلاق در علوم پزشکی PDF icon خلاصه جلسه.pdf
۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ بحث پیرامون آینده پژوهی و ترسیم نقشه راه توسعه دانش‌های نوین زیست پزشکی در کشور PDF icon خلاصه جلسه.pdf
۸ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ بحث پیرامون پروژه‌های تحقیقاتی دو گروه اخلاق و آموزش پزشکی PDF icon خلاصه جلسه.pdf
۹ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ تشریح برنامه‌های گروه اخلاق و آموزش پزشکی در سال جاری معرفی کتاب گزارش عملکرد ۱۴ساله گروه فلسفه اخلاق پزشکی علوم زیستی و گروه آموزش پزشکی به صورت مجزا نامه صدور حکم اعضای جدید گروه پاسخ به... بیشتر PDF icon خلاصه جلسه.pdf
# عنوان نوع دستاورد توضیحات تاریخ پیوست تصویر
۱ کتاب گزارش عملکرد چهارده ساله گروه فلسفه، اخلاق پزشکی و علوم زیستی کتاب ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ PDF icon book Akhlagh ۱۴۰۰--۰۲-۱۸-۰۲۱.pdf
دکتر سیدجمال‌الدین سجادی جزی
رییس گروه: دکتر سیدجمال‌الدین سجادی جزی

تلفن تماس: ۱۵-۸۸۶۴۵۵۱۳ داخلی ۳۳۲
کارشناس پژوهشی گروه:
رایانامه مسئول هماهنگی: ethics@ams.ac.ir
زیرمجموعه: گروه‌های علمی

درباره فرهنگستان

فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران سازمانی است که  ایجاد آن در پانزدهم دیماه ۱۳۶۶ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و سپس در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۶۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از همان تاریخ آغاز به کار نمود.

 

ارتباط با ما

  • نشانی: تهران -میدان ونک - بزرگراه حقانی- ورودی کتابخانه ملی - مجموعه فرهنگستانهای جمهوری اسلامی ایران-فرهنگستان علوم پزشکی
  • تلفن:  ۰۲۱۸۸۶۴۵۵۱۳-۰۲۱۸۸۶۴۵۵۱۴-۰۲۱۸۸۶۴۵۵۱۵
  • ایمیل: info@ams.ac.ir