شنبه 1402/09/4 09:47
شماره :
1370
ارزش های پزشکی و معنوی دفاع مقدس

نقشه الهی

 [ → کمیته سلامت و دفاع مقدس ]

[ →  رزمندگان    ]

حملات شیمیایی دشمن با گاز خردل به جزیره مجنون - فروردین 1363

اشاره

گروه پزشکی در دفاع مقدس، هنگام مراقبت و درمان مجروحان جنگ، متوجه حالات خاص روحی و معنوی آن ها می شد.

قهرمانانی که در فضای پر از درد و نا امیدی و مشاهده مرگ دوستان و احساس نزدیکی خود به مرگ، همچنان بدون استرس و در آرامش بودند.این موارد با توجه به واقعی و خالص بودن،می تواند نقطه شروعی جهت انتقال ارزش های معنوی باشد.

در مجموعه " ارزش های پزشکی و معنوی دفاع مقدس" هر بار به شرح یک مورد پرداخته و در پایان، لینک مربوط به فضای مجازی جهت مشاهده ویدئو کلیپ مربوطه در اختیار قرار خواهد گرفت.

هر مورد همچون  " نشانی"  مسیری است که ما را به سمت خداوند متوجه می کند.


مورد 2: نقشه خدا: والله خیر الماکرین . . .

بخش مراقبت ویژه بیمارستان قلب شهید رجایی تهران فروردین 1363

yazdany

با مشاهده این برادر رزمنده، که نزدیک 40 سال است با رنج زخمهای ریه و چشم و پوست روزگار می گذراند یک بار دیگر "نشانی" از خداوند را مرور می کنیم و از کنارش به سادگی نمی گذریم.

ویدئو کلیپی که خواهید دید مربوط به بخش مراقبت ویژه بیمارستان قلب شهید رجایی تهران فروردین سال 1363 است.

آقای یزدانی در سن 17سالگی پس از شرکت در چند عملیات، در جزیره مجنون در اثرحمله شیمیایی عراق آسیب شدید چشمی و ریوی دید.

از او در آن حال وخیم در آی سی یو ، خواستم چند جمله در مورد حمله شیمیایی بگوید،
او با صدای خسته اش،  ولی با قدرت، ازاین  آیه قرآن مدد گرفت و کلامش را شروع کرد:

و مکروا و مکروالله والله خیر الماکرین

یعنی دشمن حیله کرد ولی نقشه خدا بالاتر است و هراسی از نقشه های پیچیده دشمن پلید برای رزمنده اسلام نیست.

لینک ویدئو-->: نقشه الهی

 

X