چهارشنبه 1402/03/10 10:11
شماره :
1003

روی آوری به سلامت معنوی، گامی در جهت پویایی تحقیقات روانشناسی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ، دکتر ابوالقاسم عیسی مراد عضو گروه سلامت معنوی اسلامی فرهنگستان علوم پزشکی در همایش ملی پیشگیری از آسیب های روانی ،اجتماعی ،فرهنگی با تمرکز بر سلامت معنوی  گفت :  مساله روانشناسی امروز، دیگر صرفا اختلال نیست و روی آوری به سلامت معنوی، گامی در جهت پویاتر کردن تحقیقات روانشناسی می باشد ولازم است که یک بسته سیاستی را به برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان حوزه آسیب های روانی-اجتماعی-فرهنگی، ارائه دهیم. 
دبیر علمی همایش افزود : ما امروزه، با آسیب های نامرئی روبرو هستیم که بایستی آنها را مورد توجه و دقت قرار دهیم.
وی ادامه داد :کلید واژه اصلی این همایش «پیشگیری» است ، پیشگیری از آسیب های روانی –اجتماعی- فرهنگی و آسیب هایی که سال ها در دنیا به صورت ابعادی به آنها نگاه شده است. ارتباط تنگاتنگ و پیوستگی بسیار جدی بین آسیب های روانی-اجتماعی و فرهنگی که سال ها در دنیا به آن تاکید شده، وجود دارد.
دکتر عیسی مراد تصریح کرد: موضوعی که این همایش را از دیگر همایش ها متمایز کند، تمرکز بر سلامت معنوی و همچنین نگاه و نگرش بومی است که نسبت به این موضوع داشته ایم.  ، دکتر عیسی مراد تاکید کرد: اینکه فقط از آسیب‌ها حرف بزنیم، مسئله ای را حل نمی کند. بلکه باید بدانیم چگونه از این آسیب ها در یک گذر زمان و فرایند تحول پیشگیری کنیم. ما این پیام را در چهار پنل مختلف همایش به مخاطب انتقال دهیم. به عنوان مثال می گوییم در موضوعات مختلف اجتماعی و مسائل روانی- اجتماعی- فرهنگی، آسیب ها کدام هستند.

در این همایش، دکتر مرتضی منطقی استاد روانشناسی دانشگاه خوارزمی به  بررسی اثرات فرهنگی اینستاگرام بر کاربران نوجوان و جوان ایرانی  و تغذیه ارزشی از اینستاگرام گفت : مجموعه تغذیه ارزشی کاربران از اینستا و تغییراتی که در منابع اخذ ارزش آنان پدید آمده است، کاربران نوجوان و جوان را به سمت برخی از تغییر‌های رفتاری سوق می‌دهند و مواردی مانند: تغییر در ذایقه غذایی، تغییر در نوع نگاه به روابط دو جنس، پر رنگ شدن عشق مادی با کم رنگ شدن عشق معنوی، تغییر در نگرش به تشکیل خانواده، کاهش حساسیت نسبت به سوءمصرف مواد و مانند آن، در کاربران عیان و پدیدار می‌گردد.
وی افزود : ماحصل تغییرات رفتاری اخیر کاربران نوجوان و جوان را می‌توان به صورت تغییر پدید آمده در سبک زندگی آنان ملاحظه کرد. به این معنا که کاربران شبکه اجتماعی اینستاگرام، با فاصله گرفتن تدریجی از «سبک زندگی تکلیف­مدار» بومی خویش، به سمت و سوی «سبک زندگی لاکچری و لذّت­مدار» سوق می‌یابند و به جای دید جمع­گرای پیشین خویش و دید تلاش برای ارتقاء و تعالی جامعه­شان، از دیدی فردگرا برخوردار می‌شوند که تنها و تنها لذّات و هواهای نفسانی آنان است که حرف نخست را در سبک زندگی جدید آنان زده و کاربران را بدان سمت و سو دلالت و راهنمایی می‌کند.
 دکتر منطقی ادامه داد : سبک زندگی لاکچری در بُعد روانی با گسترش از خود بیگانگی توام بوده، در بُعد اجتماعی، جابه­جایی سبک زندگی تکلیف­مدار با سبک زندگی لذّت­مدار، پذیرش خط ­مشی‌‌های لاکچری و در آرزوی تحقق لاکچری بودن را به همراه دارد. به همین ترتیب سبک زندگی لاکچری در بُعد فرهنگی با پذیرش انسان­گرایی (اومانیسم)، فرهنگ فردگرا و لذّت­مدار، استقبال از تفریحات توام با بی­بند و باری و بی­حیایی، به نمایش نهادن فعالیت‌های مبتذل، دامن زدن به فرهنگ مبتنی بر جسم و لذّات آن همراه بوده، در بُعد اقتصادی، مصرف­گرایی و استقبال از زندگی اشرافی را در دستور کار خود دارد. 
گفتنی است  همایش ملی پیشگیری از آسـیب های روانی-اجتماعی-فرهنگی با تمرکز بر سلامت معنوی در چهار محور «آسیب‌های نوپدید و مجازی و پیشگیری با تمرکز بر سلامت معنوی»، «آسیب‌های ازدواج و خانواده و پیشگیری با تمرکز بر سلامت معنوی»، « آسیب‌های روش‌شناسی و ماهیت و پیشگیری با تمرکز بر سلامت معنوی» و «آسیب‌های روانی-اجتماعی-فرهنگی و پیشگیری با تمرکز بر سلامت معنوی در بستر تحولی» 9 خرداد ماه  سال جاری با همکاری فرهنگستان علوم پزشکی و دانشگاه علامه طباطبایی  برگزار شد .

X