تلفن :

(+۹۸) ۸۸۶۴۵۵۱۵
(+۹۸) ۸۸۶۴۵۵۱۴
(+۹۸) ۸۸۶۴۵۵۱۳

 

وب سایت : ams.ac.ir


ایمیل : info@ams.ac.ir


آدرس : تهران، بزرگراه حقانی،  ورودی کتابخانه ملی ، مجموعه فرهنگستانهای جمهوری اسلامی ایران، فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

 

X