دسته بندی
چهارشنبه 1402/03/17 10:35
شماره :
1023

بیانیه حمایت طلبی لزوم حفظ و ارتقاء منزلت جامعه پزشکی، بهار1401

خلاصه:

تحكيم و ارتقاي منزلت و افزايش اعتماد عمومي فيمابين خدمتگزاران سلامت و مردم، وظيفه مشترك سياستگزاران و مديران و همه كنشگران سلامت است. اهتمام به اين موضوع مهم فرهنگي و معنوي، موجبات تأمين، نگهداشت و ارتقاي سلامت همه جانبه در سطح جامعه را فراهم خواهد ساخت. این بیانیه عوامل موثر و تعیین كننده و نيز راهبردها و راهکارها آن را بطور اجمال ارائه نموده است. 

عوامل موثر و تعیین كننده منزلت اجتماعی جامعه پزشکی

 1. وجود الگوهای الهام بخش و نقش تأثيرگذار آنان در نظام سلامت
 2. وجود رابطه مالی بین گروه پزشکی و گیرندگان خدمت در نظام پرداخت فعلی
 3. کمرنگ بودن نقش تربیتی و فرهنگي استادان و میزان رعایت اخلاق حرفه‌ای توسط صاحبان حرف پزشکی
 4. نظام های نامناسب جذب، تعليم و تربيت و ارزشيابي اعضای هیات علمی، مديران و دانشجويان
 5. نقش و عملکرد ضعيف انجمن‌های علمی و صنفی
 6. وقوع برخی تخلفات حرفه ای و صنفی و عدم برخورد قاطع با تخلفات حرفه پزشكي
 7. تعارض منافع، و آثار سوء آن بر قداست و منزلت حرفه اي
 8. بی ثباتی‌های اقتصادی و ضعف و تهديد امنیت شغلی
 9. جوسازي و بزرگنمايي ضعف ها و كاستي ها و آثار سوء آن بر اعتماد عمومي و قداست جامعه پزشكي 

راهبرد ها و راهکارهای ارتقاء منزلت اجتماعی گروه پزشکی

 1. محور قرار دادن سياست هاي كلي سلامت، ابلاغي مقام معظم رهبري، در مصداق  ارتقاء منزلت جامعه پزشکی، بويژه بندهاي 1، 9 و 13
 2. معرفي الگوهاي معتبر و ترويج شيوه شاگردپروري و سيره زندگي فردي، علمي، حرفه‌اي و اجتماعي آنان
 3. شناسایی علل و مصادیق تعارض منافع، سهم خواهي، و تقاضاهاي القايي و تلاش در مدیریت صحیح آنها
 4. حذف هرگونه ارتباط شركت هاي دارويي و تجهيزات پزشكي با پزشكان و گروه پزشكي و استفاده از هداياي احتمالي و حمايت هاي مردم نهاد و تجاري ، صرفاً از طريق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
 5. قطع روابط مالی مستقيم بین ارائه دهندگان و گیرندگان مراقبت ها و خدمات سلامت ، و مديريت آن از طريق بيمه ها
 6.  بازسازي و توسعه شبکه بهداشتی درمانی و ارائه مراقبت ها و خدمات ادغام يافته، جامع و كيفي آموزشي، پژوهشي، بهداشتي، درماني و توانبخشي سلامت
 7. نظارت شفاف و كارآمد بر بخش دولتي و خصوصي و برخورد جدي با تخلفات
 8. استقرار سیستم نظارتی پویا، کارآمد و دارای شفافیت بر عملکرد جامعه پزشکی
 9. تاکید بر نقش فرهنگي و تربیتی استادان در نظام آموزشي
 10.  ارائه تسهیلات به جوانان شاغل در حرف پزشکی و تامین زندگي درخور براي آنان
 11. مشارکت دادن جوانان شاغل در حرف پزشکی در تصمیم سازی های نظام سلامت
 12. پيشگيري از برخوردهاي غيرمنطقي، نظير بزرگنمايي ضعف ها و تعميم آن به عموم جامعه سلامت

پرکاربردها

بامرور تجارب کشورهای مختلف در نشست شاخص‌های اساسی حکمرانی سلامت:
بیانیه مجمع عمومی خرداد 1403 فرهنگستان علوم پزشکی:
نامه رئیس فرهنگستان علوم پزشکی به سرپرست ریاست جمهوری:

اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها

بامرور تجارب کشورهای مختلف در نشست شاخص‌های اساسی حکمرانی سلامت:
بیانیه مجمع عمومی خرداد 1403 فرهنگستان علوم پزشکی:
نامه رئیس فرهنگستان علوم پزشکی به سرپرست ریاست جمهوری:

بنرها

 

X