دسته بندی
چهارشنبه 1402/08/10 08:46
شماره :
1241

همایشهای علمی فرهنگستان علوم پزشکی

یکی از ظرفیت‌های فرهنگستان علوم پزشکی که در سال‌های گذشته به‌تدریج توسعه یافته است ظرفیت شناسایی نخبگان علمی از یک سو و کمک به توسعه همایش‌های علمی برای محققان کشور از سوی دیگر است. در این راستا جشنواره علمی فرهنگستان با بخش‌های متفاوت و جوایز پژوهشی خاص هر بخش همه ساله به‌طور متمرکز در معاونت علمی به معرفی برگزیدگان خود می‌پردازد و همایش‌های علمی نیز به همت گروه‌های علمی بسته به نیاز جامعه علمی کشور در زمینه‌های مختلف برگزار می‌شود. 

در ادامه توضیحات تکمیلی در باره جشنواره علمی فرهنگستان علوم پزشکی و گزارش‌هایی از همایش‌های گروه‌های علمی را در قالب فایل‌های پی دی اف مشاهده می‌فرمایید. 

پرکاربردها

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس جمهور منتخب:
فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری منتخب:
دکتر عرب‌خردمند در گفتمان بین‌رشته ای مدیریت بیماری‌های مغز و اعصاب با طب ایرانی:
معاون تعالی دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت:
در افتتاحیه گفتمان بین‌رشته‌ای بیماری‌های مغز و اعصاب و طب ایرانی مطرح شد:

اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس جمهور منتخب:
فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری منتخب:
دکتر عرب‌خردمند در گفتمان بین‌رشته ای مدیریت بیماری‌های مغز و اعصاب با طب ایرانی:
معاون تعالی دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت:
در افتتاحیه گفتمان بین‌رشته‌ای بیماری‌های مغز و اعصاب و طب ایرانی مطرح شد:

بنرها

 

X