دوشنبه 1402/09/13 11:02
شماره :
1420
در جلسه گروه علوم دارویی تاکید شد:

ضرورت بازنگری در باره کالاهای آسیب رسان و تکمیل سند ملی غذا

در جلسه گروه علوم دارویی که 23 آبانماه 1402 با حضور اعضای گروه برگزار شد؛ گزارش نهایی طرح تحقیقاتی" آسیب شناسی ارائه خدمات دارویی در داروخانه‌های سرپایی و پیشنهاد راهکارهای ارتقای قانونی ارائه خدمات"  ارائه شد.

اعضای گروه در این جلسه لزوم بازنگری در زمینه کالاهای آسیب رسان و تکمیل سند ملی غذا را یادآور شده و تاکید کردند موضوع غذا در سازمان غذا و دارو تحت الشعاع دارو قرار گرفته است و تداخل حیطه بهداشت محیط با امور نظارت این سازمان از یک سو و ورود سازمان استاندارد به این حوزه از سوی دیگر باعث بروز سردرگمی در امر نظارت بر سلامت غذا شده است. اعضای گروه عقیده داشتند طرح مطالعه کامل رژیم غذایی مردم (Total Diet Study) که در برخی کشورها اجرا شده است ولی در ایران  اجرای آن معلق مانده، می‌تواند امر نظارت سازمان غذا و دارو بر حوزه غذا را تقویت کند. همچنین در موردبندهای 1-4 بخش7 سیاست‌های ملی دارویی در ارتباط با نقش داروسازان در نظام سلامت پیشنهادهایی ارائه شد.

  مطالعه رژیم غذایی کل یا مطالعه کامل رژیم غذایی مردم با تعیین سطوح مواد مغذی (به عنوان مثال، کلسیم و آهن) و آلاینده ها (به عنوان مثال، آرسنیک و سرب) در غذاهای مصرف شده توسط مردم داده‌هایی را پدید می‌آورد در باره اینکه چه مقدار از مواد مغذی و آلاینده ها را کل جمعیت و زیرجمعیت‌های آن هر روز به طور متوسط می‌خورند و بر این اساس می‌توان برای مکمل یاری هم برنامه ریزی مناسب داشت.

X