ماجراهای آقا میلاد؛ قسمت دوم، بچه دار شدن

بسمه تعالی

سازمان جهاني بهداشت در سال 1946 ميلادي، تعريف سلامت را برخورداري از وضعيت مطلوب ابعاد سلامت جسمي، رواني و اجتماعي تعريف كرد. گذشت زمان نشان داد كه در جوامعي كه طبق تعريف مزبور، مردم از سلامت مطلوبي بهره‌مند بوده و وضعيت حال و آينده آنان از نظر اقتصادي ، اجتماعي و رفاهي، تأمين شده بود، در عين حال از نشاط لازم برخوردار نبودند بلكه گسترش افسردگي، احساس پوچي، نااميدي، افزايش اعتياد به الكل، مواد مخدر، وقوع جرم و جنايت و خودكشي روز افزون را به دنبال داشته است. اين امر باعث شد تا به تقاضاي كشورهاي صنعتي، سازمان جهاني بهداشت، در باز تعريف سلامت، بعد مهم سلامت معنوي را هم به سه بعد جسمي، رواني و اجتماعي سلامت، اضافه كند.

سلامت معنوي در مقايسه با ساير عرصه‌هاي سلامت (مانند سلامت جسم و روان) از اهميت بيشتري برخوردار است چرا كه در رتبه بالاتري قرار دارد، به سطوح متعالي انسان مربوط است و بركات والاتري در پي دارد. اما مع الاسف بيشتر از ساير عرصه هاي سلامتي، مورد غفلت و بلكه با انواع موانع، مواجه است و در عرصه نگارش نيز اثار اندكي در مورد آن يافت مي شود.

اين سطح از سلامت همچون ساير سطوح آن، با دوران كودكي پيوندي عميق دارد و از آن سرچشمه مي‌گيرد، گرچه برخي گمان مي كنند كه آغاز آن پس از دوران كودكي و آغاز سن بلوغ است.

در جهت تحقيق در اين موضوع، كارگروه سلامت معنوي به سفارش فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران، در موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) با مسئوليت حقير تشكيل شد كه حاصل ان توليد آثاري درسه سطح بوده است:

1.سطح تفصيلي و علمي، كتاب:

سلامت معنوي كودكان با نگرش اسلامي (كتاب جامع)، ابوالفضل ساجدي و همكاران

2.استخراج نكات كاربردي كتاب فوق، به زبان ساده تر براي والدين و مربيان، دو كتاب:

سلامت معنوي كودكان با نگرش اسلامي (كتاب والدين و مربيان)، علي صادقي سرشت

شكوفه هاي آسماني: سلامت معنوي كودكان، ابوالفضل ساجدي و حامد ساجدي

3.سطح كودكانه به زبان شعر و داستان براي كودكان

گام بعدي توليد محتواي اثر فوق در قالب كارهاي هنري و كليپهاي مناسب فضاي مجازي است که بطور گسترده مورد استقبال جوامع فعلی است. عصر حاضر شاهد نوعی تغییر در ذائقه مخاطبین است. وفور کلیپهای هنری و کوتاه سبب کاهش استفاده از متون و سخنان تفصیلی شده است. از طرفی ابزارهای هنری در فضای مجازی، ذهن و دل جوانان را به سوی غرائز حیوانی و گرایشات مادی سوق می دهد و سلامت انان را به خطر می اندازد. چنین شرایطی می طلبد که براي گامهای ایجابی و سازنده به سوي سلامت معنوی نیز  از همین شیوه بهره گرفته شود. در این راستا فرهنگستان علوم پزشکی نیز تصمیم گرفت محتوای اثر تولیدی در موضوع "سلامت معنوی کودکان با نگرش اسلامی" را در قالب کلیپهای مناسبی به جامعه مخاطب عرضه کند تا والدین و مربیان را با چیستی، اهمیت، آثار و راهکارهای سلامت معنوی کودکان آشنا سازد.

اين كار به تيمي رسانه اي با مسئوليت حجت الاسلام و المسلمین ميرمرشدی و نظارت محتوایی حقیر سپرده شده و در حال انجام است که به تدریج تهیه، تدوین و بارگزاری می شود.

لازم است از همه دست اندرکاران این پروژه در فرهنگستان علوم پزشکی ایران، اعضای گروه سلامت معنوی فرهنگستان، بویژه دکتر مرندی ریاست فرهنگستان، و دکتر ریاحی رابط فرهنگستان با تیم تولید کننده، تشکر وافر داشته باشم.

ابوالفضل ساجدی

استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

1402/10/3

پرکاربردها

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس جمهور منتخب:
فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری منتخب:
دکتر عرب‌خردمند در گفتمان بین‌رشته ای مدیریت بیماری‌های مغز و اعصاب با طب ایرانی:
معاون تعالی دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت:
در افتتاحیه گفتمان بین‌رشته‌ای بیماری‌های مغز و اعصاب و طب ایرانی مطرح شد:

اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس جمهور منتخب:
فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری منتخب:
دکتر عرب‌خردمند در گفتمان بین‌رشته ای مدیریت بیماری‌های مغز و اعصاب با طب ایرانی:
معاون تعالی دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت:
در افتتاحیه گفتمان بین‌رشته‌ای بیماری‌های مغز و اعصاب و طب ایرانی مطرح شد:

بنرها

 

X