دسته بندی
یکشنبه 1403/01/26 11:29
شماره :
1740

وضعیت بیوتکنولوژی دارویی در ایران و جهان

در جلسه گروه علوم دارویی که با حضور اعضای گروه 15 اسفندماه 1402 برگزار شد؛. وضعیت  بیوتکنولوژی دارویی در ایران و جهان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به اعتقاد کارشناسان در سال‌های اخیر بیشترین سرمایه گذاری  و بیشترین درآمدزایی در بخش دارویی در دنیا در خصوص بیوتکنولوژی دارویی بوده است؛ زیرا این صنعت در حالی‌ که نیاز به فضای بسیار کوچک و نیروی انسانی خیلی کم دارد؛ از ارزش افزوده بسیار بالایی برخوردار می‌باشد. در این ارتباط  در سال 2023 سه داروی اول پرفروش دنیا آنتی بادی منوکلونال تهیه شده از طریق بیوتکنولوژی بوده است. از اینرو پیشنهاد می‌شود برای توسعه این صنعت، وضعیت آموزشی، پژوهشی و تولیدی داروهای بیوتکنولوژی در ایران مورد بررسی قرار گیرد. در ادامه جلسه نیز اعضای گروه بر ضرورت تشکیل کارگروه‌ها بر اساس منطقه‌بندی طرح آمایش با محوریت اعضای جدید گروه علوم دارویی از دانشکده‌های داروسازی شهرستان‌ها، به منظور استفاده از نظریات اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشکده‌های داروسازی شهرستان‌ها در فعالیتهای گروه تاکید کردند.

X