دسته بندی
یکشنبه 1403/01/26 11:31
شماره :
1741
در جلسه گروه علوم بالینی تاکید شد:

لزوم اجراي قوانين و آيين‌نامه‌هاي آموزش رشته‌هاي فوق تخصصي

جلسه گروه علوم بالینی با حضور اعضای گروه 23 اسفندماه 1402برگزار شد. در این جلسه در خصوص معضلات و مشکلات موجود در روند ارائه خدمات سلامت و نحوه آموزش دوره‌های فوق تخصصی و فلوشیپ در نظام بهداشتي و درماني کشور بحث و گفتگو شد. به اعتقاد کارشناسان اصلاح منابع، مطالعه هر یک از رشته‌های فوق‌تخصصي و برداشته شدن محدوديت منابع براي رشته‌ها منجر به افزایش کیفیت، معلومات و توانمندي داوطلبان خواهد شد. از طرفی افزايش کیفیت آموزش به اجرای دقيق قوانین و آيين‌نامه‌ها مربوط می‌شود و از سویی دیگر كاهش تمایل به ادامه تحصيل در بسیاری از این رشته‌ها به فرهنگ عمومی و شرایط کشور ارتباط دارد. بسیاری از بد اخلاقی‌های شغلی و كاهش کیفیت ارائه خدمات در نظام سلامت، در مجموعه‌اي از شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي قرار گرفته است.

در ادامه جلسه نیز در ارتباط با پیوند اعضا (فرهنگ اهدای عضو در کشور) گزارشي از سابقه‌ پیوند‌ اعضا در ايران ارائه شد. پس از آن  برنامه‌هاي راهبردي گروه علوم باليني در سال 1401، 1402 و 1403 مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در پایان بر لزوم اجراي قوانين و آيين‌نامه‌هاي آموزشي و اجرايي در آموزش رشته‌هاي فوق‌تخصصي و فلوشيپ تاکید شد.

X