دوشنبه 1403/03/21 11:46
شماره :
1818
فرهنگستان علوم پزشکی منتشر کرد:

6 راهبرد پیشنهادی برای 6 نامزد ریاست جمهوری

به‌ گزارش روابط عمومی و امور‌ بین‌الملل؛ با آغاز رقابت‌های نامزدهای ریاست جمهوری دولت چهاردهم، فرهنگستان علوم پزشکی در مکاتبه‌ای با نامزدهای ریاست جمهوری، راهبردهای پیشنهادی خود را در حوزه سلامت تقدیم آنان کرد. 6 راهبرد پیشنهادی فرهنگستان‌علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران از این قرار است:  

  1. راهبرد اول: برای داشتن جامعه ای سالم رئیس جمهور آینده لازم است سلامت را یکی از دو اولویت اصلی خود بداند.
  2. راهبرد دوم: ضرورت توجه کامل به اجرای سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری که در 10 سال گذشته از آن غفلت شده است. 
  3. راهبرد سوماولویت دادن به برنامه‌های ارتقاء سلامت و پیشگیری و تکمیل شبکه‌های بهداشتی درمانی در سراسر کشور که برای تحقق عدالت در نظام سلامت ضرورتی بی‌بدیل است. در این راهبرد بر داشتن پیوست سلامت در همه سیاست‌ها تاکید شده است.
  4. راهبرد چهارمتعمیق و تکمیل ادغام آموزش و پژوهش در شبکه بهداشتی درمانی کشور .
  5. راهبرد پنجماحیای کامل طرح داروهای ژنریک و نظام دارویی کشور
  6. راهبرد ششمبازنگری در نحوه گزینش و تربیت دانشجویان و ارزیابی مستمر آنان با تاکید بر آموزش ارزش‌های انسانی اسلامی

 

پرکاربردها

بیانیه مجمع عمومی خرداد 1403 فرهنگستان علوم پزشکی:
نامه رئیس فرهنگستان علوم پزشکی به سرپرست ریاست جمهوری:
دبیر فرهنگستان علوم پزشکی کشور :
در جلسه گروه حکمت، طب سنتی و طب دوران تمدن اسلام و ایران مطرح شد:

اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها

بیانیه مجمع عمومی خرداد 1403 فرهنگستان علوم پزشکی:
نامه رئیس فرهنگستان علوم پزشکی به سرپرست ریاست جمهوری:
دبیر فرهنگستان علوم پزشکی کشور :
در جلسه گروه حکمت، طب سنتی و طب دوران تمدن اسلام و ایران مطرح شد:

بنرها

 

X