دسته بندی
سه شنبه 1403/03/22 11:03
شماره :
1836
در جلسه گروه علوم بالینی:

بررسی دستورالعمل استاد ممتازی در دانشگاه‌های علوم پزشکی

جلسه گروه علوم بالینی 26 اردیبهشت ماه 1403 باحضور اعضای گروه برگزار شد؛ در این جلسه موضوع دستورالعمل "استاد ممتازی از ابعاد مختلف مورد بررسی و مشکلات اجرایی موجود علی‌رغم وجود دستورالعمل جامع و دقیق مورد تاکید قرار گرفت. به اعتقاد کارشناسان پرونده‌های استاد ممتازی به غیر از بخش علمی که شامل محورهای آموزش، پژوهش و یا فعالیت‌های اجرایی می‌شود به بخش‌های شخصیتی و پنهان استادان نیز می‌بایست توجه شود. وجود کمیته مستقل خارج از دانشگاه‌های علوم پزشکی به عنوان هسته‌ای از خبرگان که خود نسبت به رصد استادان در کشور اقدام کنند می‌تواند راه‌گشا باشد و تمام جوانب علاوه بر فعالیت آموزشی، پژوهشی یا خدمات درمانی، از دیگر موارد از جمله ابعاد شخصیتی، شاگردپروری، علاقه به ایجاد سازوکار و همچنین پرورش جانشین‌های علمی مناسب در استادان ممتاز می‌بایست مورد توجه قرار گیرد و بازنشستگی در بخش هیئت علمی دانشگاه‌ها از وضعیت اجبار به سمت اختیار و بر اساس توانمندی افراد تغییر یابد.

 

پرکاربردها

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس جمهور منتخب:
فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری منتخب:
دکتر عرب‌خردمند در گفتمان بین‌رشته ای مدیریت بیماری‌های مغز و اعصاب با طب ایرانی:
معاون تعالی دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت:
در افتتاحیه گفتمان بین‌رشته‌ای بیماری‌های مغز و اعصاب و طب ایرانی مطرح شد:

اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس جمهور منتخب:
فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری منتخب:
دکتر عرب‌خردمند در گفتمان بین‌رشته ای مدیریت بیماری‌های مغز و اعصاب با طب ایرانی:
معاون تعالی دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت:
در افتتاحیه گفتمان بین‌رشته‌ای بیماری‌های مغز و اعصاب و طب ایرانی مطرح شد:

بنرها

 

X