دسته بندی
سه شنبه 1403/03/22 11:08
شماره :
1837
در جلسه گروه حکمت، طب سنتی و طب دوران تمدن اسلام و ایران مطرح شد:

نحوه صدور مجوز فعالیت در حوزه طب سنتی

در جلسه گروه حکمت، طب سنتی و طب دوران تمدن اسلام و ایران که با حضور اعضای گروه 8 خردادماه 1403 برگزار شد؛ گزارشی از روند برگزاری کنگره ملی طب ایرانی ارائه شد در ادامه در خصوص موضوع صدور مجوز فعالیت در حوزه طب سنتی،  مطالبی بیان و مقرر شد، نامه‌ایی با استناد به سیاست‌های کلی سلامت تنظیم و برای مکاتبه از طرف رئیس فرهنگستان به مراجع مربوطه پیشنهاد شود.
        


 

پرکاربردها

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس جمهور منتخب:
فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری منتخب:
دکتر عرب‌خردمند در گفتمان بین‌رشته ای مدیریت بیماری‌های مغز و اعصاب با طب ایرانی:
معاون تعالی دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت:
در افتتاحیه گفتمان بین‌رشته‌ای بیماری‌های مغز و اعصاب و طب ایرانی مطرح شد:

اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس جمهور منتخب:
فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری منتخب:
دکتر عرب‌خردمند در گفتمان بین‌رشته ای مدیریت بیماری‌های مغز و اعصاب با طب ایرانی:
معاون تعالی دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت:
در افتتاحیه گفتمان بین‌رشته‌ای بیماری‌های مغز و اعصاب و طب ایرانی مطرح شد:

بنرها

 

X