شنبه 1403/03/26 08:04
شماره :
1844
بامرور تجارب کشورهای مختلف در نشست شاخص‌های اساسی حکمرانی سلامت:

مرز بین حکمرانی سلامت و تولیت سلامت بازتبیین شد

به‌گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل، نشست گروه آینده‌نگری، نظریه‌پردازی و رصد کلان سلامت پنج شنبه 24 خردادماه با موضوع "شاخص‌های اساسی حکمرانی سلامت" در فرهنگستان علوم پزشکی برگزار شد. در این نشست با مرور تجارب کشور‌های مختلف، مرز بین حکمرانی سلامت و تولیت سلامت بازتبیین شد و جایگاه حکمرانی سلامت به‌عنوان وظیفه‌ای اساسی برای شورای سلامت و امنیت غذایی مورد تاکید قرار گرفت.

دکتر حمید بهلولی  دکترای سیاست‌گذاری عمومی و کارشناس ارشد دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی سخنران این نشست، در سخنرانی مقدماتی گفت: هر اقدامی که صورت می‌گیرد، باید در راستای دانش و نظریه باشد و موضوع نظریه‌پردازی در فرهنگستان علوم پزشکی  موضوعی اولویت‌ دار است.

وی ادامه داد: منظور از شاخص‌های اساسی، مجموعه کلان ملی است که بر اساس علل ریشه‌ای مشکلات سلامت عمومی، اهداف سازمانی و برنامه‌ای اولویت دار نظام سلامت و مبتنی بر زنجیره نتایج انتخاب شده‌اند.

دکتر بهلولی خاطرنشان کرد: هدف از ارائه این شاخص‌ها، ارائه تصویری جامع برای درک روند و تصویر هر مقطع از وضعیت سلامت جمعیت، سلامت عمومی و عملکرد نظام سلامت کشور در سطح کلان است.

کارشناس ارشد دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی اذعان داشت: شاخص‌های فنی بهداشت بیشتر بر جنبه‌های خاص و عملکردهای عملیاتی سیستم بهداشت و درمان متمرکز است، در حالی‌ که شاخص‌های ملی حکمرانی سلامت به جنبه‌های کلان توسعه‌ای و مدیریتی نظام سلامت می‌پردازند. وی تاکید کرد: وجود شاخص‌های اساسی سلامت در کشور به این جهت ضروری است که به سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان حوزه سیاست‌های سلامت کشور برای مداخله‌گری‌ آگاه از شواهد کمک می‌کند.

گفتنی است نشست "شاخص‌های اساسی حکمرانی سلامت" با حضور دکتر مصطفی قانعی؛ رئیس گروه آینده‌نگری، نظریه‌پردازی و رصد کلان سلامت فرهنگستان علوم پزشکی، دکتر محمدجواد کبیر؛ دبیر گروه، دکتر زهره الهیان و جمعی از اعضای این گروه و صاحب‌نظران این حوزه برگزار شد و در آن چارچوب پیشنهادی و گزارش تعیین و پایش شاخص‌های اساسی سلامت مبتنی بر بند 3 ماده 7 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور ارائه گردید. 

در پایان این نشست بعد از بحث و تبادل نظر، مقرر شد کارگروهی از خبرگان، نتیجه مطالعات انجام شده را بررسی و به‌عنوان یک سند سیاستی از سوی فرهنگستان ارائه نمایند.

 

پرکاربردها

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس جمهور منتخب:
فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری منتخب:
دکتر عرب‌خردمند در گفتمان بین‌رشته ای مدیریت بیماری‌های مغز و اعصاب با طب ایرانی:
معاون تعالی دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت:
در افتتاحیه گفتمان بین‌رشته‌ای بیماری‌های مغز و اعصاب و طب ایرانی مطرح شد:

اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس جمهور منتخب:
فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری منتخب:
دکتر عرب‌خردمند در گفتمان بین‌رشته ای مدیریت بیماری‌های مغز و اعصاب با طب ایرانی:
معاون تعالی دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت:
در افتتاحیه گفتمان بین‌رشته‌ای بیماری‌های مغز و اعصاب و طب ایرانی مطرح شد:

بنرها

 

X