دسته بندی
چهارشنبه 1401/11/5 10:58
شماره :
274

استاد دكتر احمد قائم مقامی

زنده ياد دکتر سید احمد قائم مقامی متولد ۱۳۲۳ در تهران بود که در سال ۱۳۴۵ از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد و تخصص خود را در رشته پزشکی دهان و دندان سال ۱۳۵۳ اخذ کرده است.
مرحوم دكتر قائم مقامي  استاد دانشگاه مربي دستيار بخش بيماري‌هاي دهان دانشگاه علوم پزشکی شهيدبهشتي در سال۱۳۴۸، متخصص و استاديار گروه بيماري‌هاي دهان در سال۱۳۵۴، دانشيار گروه بيماري‌هاي دهان در سال۱۳۶۴ و استاد بيماری‌های دهان از سال۱۳۷۰ بوده است. از جمله فعاليت هاي او مي توان به موارد ذيل اشاره كرد :
مدير گروه و رئيس بخش بيمار‌هاي دهان (۱۳۵۸-۱۳۸۶)
عضو هيئت ممتحنه امتحانات ورودي تخصصي بيماري‌هاي دهان (۱۳۶۲-۱۳۸۵)
عضو هيئت ممتحنه امتحانات بورد تخصصي بيماري‌هاي دهان (۱۳۶۵-۱۳۸۵)
سرپرست دوره‌هاي تخصصي دانشكده دندانپزشكي شهيد بهشتي (۱۳۶۶-۱۳۷۸)
عضو هيئت تحريريه مجله دانشكده دندانپزشكي (۱۳۶۶-۱۳۸۷)
عضو منتخب اعضاي هيئت علمي در كميته ارتقاء دانشمنده دندانپزشكي (۱۳۶۷-۱۳۸۷)
عضو شوراي ارزشيابي دانشكده دندانپزشكي (۱۳۷۰-۱۳۸۶)

عضوكميته اجرائي دوره‌هاي تخصصي (۱۳۷۰-۱۳۷۸)
عضو هيئت مميزه دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي (۱۳۷۲-۱۳۸۷)
عضو كميته دندانپزشكي گروه پزشكي شوراي عالي برنامه‌ريزي (۱۳۷۲)
عضو كميته بازنگري آموزش دندانپزشكي (۱۳۷۴)
عضو كميته هفت نفره انتخاب اعضاء هيأت ممتحنه و ارزشيابي رشته‌هاي دندانپزشكي (۱۳۷۷-۱۳۸۳)
عضو كميته كشوري بيماري‌هاي دهان (۱۳۷۷)
كارشناس سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران (۱۳۷۴)
عضو فرهنگستان علوم پزشكي ايران شاخه دندانپزشكي (۱۳۸۱)
عضو كالج بين‌المللي دندانپزشكيInternational College of Dentists (ICD) از ۲۱ دسامبر ۲۰۱۱ (۱۳۹۰)
برنده جايزه دومين مقاله تحقيقاتي جشنواره رازي در سال ۱۳۸۲
دارای آثار علمی و تالیفاتی از جمله ۴ کتاب و ۴۰ مقالات علمی

پرکاربردها

درخواست مجمع عمومی فرهنگستان پزشکی از ریاست جمهوری:
در جلسه مشترک گروه آموزش و اخلاق پزشکی مطرح شد:
بنیاد دایرةالمعارف اسلامی(دانشنامه جهان اسلام) برگزار می‌کند:
چهاردهم آذرماه روز جهانی داوطلب:

اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها

درخواست مجمع عمومی فرهنگستان پزشکی از ریاست جمهوری:
در جلسه مشترک گروه آموزش و اخلاق پزشکی مطرح شد:
بنیاد دایرةالمعارف اسلامی(دانشنامه جهان اسلام) برگزار می‌کند:
چهاردهم آذرماه روز جهانی داوطلب:

بنرها

 

X