دسته بندی
یکشنبه 1402/01/20 11:05
شماره :
898

بررسی پوزیشن‌های تسهیل‌کنندۀ زایمان در متون طب سنتی ایرانی

سمیه ماهروزاده، محمدرضا رجب‌نژاد، نسرین محمدی*، بهاره یوسف‌ثانی

طولانی‏شدن روند زایمان عوارض زیادی برای مادر و جنین و نوزاد به همراه دارد و یکی از بهترین اقدامات ایجاد رویکردهای جدید برای تسهیل و تسریع روند زایمان است که با توجه به گرایش جهانی به موضوع درمان با طب مکمل، بررسی و تحقیق روی منابع طب سنتی، جهت شناسایی وضعیت‏ های قرارگیری زائو می‏ تواند اقدام مؤثری در پیشگیری و درمان طولانی‏‏ شدن روند زایمان و درنهایت افزایش سلامت مادر و نوزاد باشد. این پژوهش درصدد آن است که تمام وضعیت‏ های قرارگیری زائو را که در منابع معتبر طب سنتی ایران جهت تسهیل زایمان ارائه شده است مورد بررسی قرار دهد. روش پژوهش کتابخانه ‏ای است که در آن متون معتبر طب سنتی شامل الحـاوی، قانون در طب، اکسیر اعظم، هدایـه المتعلّمـین، ذخیـره خوارزمشاهی، التصریف لمن عجز عن التألیف، طب اکبری، تـدبیر الحبـالی و الأطفال و الصبیان، معالجات عقیلی و بهجت الرؤساء فی امراض النساء مطالعه شده است. تواتر بیان پوزیشن‏ های خاص در طی هزاران سال حاکی از پشتوانۀ گران‌بهایی است که می ‏تواند در طراحی و ارائۀ یک پوزیشن خاص به ما کمک شایانی بکند و در نهایت بهترین وضعیت قرارگیری جهت زایمان نشستن روی صندلی یا چهارپایه ذکر شده است.

واژه‌های کلیدی: زایمان، طب سنتی، تاریخ پزشکی، طب ایرانی

برای دریافت مقاله به تارنمای نشریه گزیده ای از تازه‌های پزشکی "طب سنتی اسلام و ایران" مراجعه فرمایید.

پرکاربردها

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس جمهور منتخب:
فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری منتخب:
دکتر عرب‌خردمند در گفتمان بین‌رشته ای مدیریت بیماری‌های مغز و اعصاب با طب ایرانی:
معاون تعالی دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت:
در افتتاحیه گفتمان بین‌رشته‌ای بیماری‌های مغز و اعصاب و طب ایرانی مطرح شد:

اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس جمهور منتخب:
فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری منتخب:
دکتر عرب‌خردمند در گفتمان بین‌رشته ای مدیریت بیماری‌های مغز و اعصاب با طب ایرانی:
معاون تعالی دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت:
در افتتاحیه گفتمان بین‌رشته‌ای بیماری‌های مغز و اعصاب و طب ایرانی مطرح شد:

بنرها

 

X