یکشنبه 1402/09/5 08:08
شماره :
1376

کمیته سلامت و دفاع مقدس

مستندهای چند رسانه ای /   ♦ آثار مکتوب


کمیته سلامت و دفاع مقدس

تصویر: چشم انداز بیمارستان صحرایی خاتم اسفند ماه 1362

تاریخ دفاع مقدس ما را با انسانهایی آشنا کرد که در شرائط عادی زندگی روزمره  مشابه دیگران بودند اما در بحران جنگ توانائی های ویژه روحی و جسمی آنها آشکار شد بطوریکه ما را به تصویری ملموس از انسان کامل نزدیک می‌کرد. ما در حین ارائه خدمات پزشکی،  یادداشتها و تصاویری  در شلوغی های اورژانس‌ها تهیه می کردیم که در این سایت بخشی از آن ها را با هم مرور خواهیم کرد.

 

X