سه شنبه 1401/11/18 02:10
شماره :
517

دکتراکرم پورشمس

تولد: ۱۴۴۵

دانشکده پزشکی: دانشگاه علوم پزشکی همدان

تخصص داخلی: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

فوق تخصص گوارش: دانشگاه تهران، فلوشیپ دانشگاه مارسی

MPHروانشناسی، دانشگاه پیام نور ۱۳۹۳

استاد: دانشگاه علوم پزشکی تهران

سمت‌ها: معاون مرکز تحقیقات گوارش دانشگاه علوم پزشکی تهران، رئیس کوهورت گلستان و دارای جوایز متعدد

تعداد مقالات علمی: ۱۱۴ مقاله            

کتاب: ۲ جلد

پرکاربردها

درخواست مجمع عمومی فرهنگستان پزشکی از ریاست جمهوری:
در جلسه مشترک گروه آموزش و اخلاق پزشکی مطرح شد:
بنیاد دایرةالمعارف اسلامی(دانشنامه جهان اسلام) برگزار می‌کند:
چهاردهم آذرماه روز جهانی داوطلب:

اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها

درخواست مجمع عمومی فرهنگستان پزشکی از ریاست جمهوری:
در جلسه مشترک گروه آموزش و اخلاق پزشکی مطرح شد:
بنیاد دایرةالمعارف اسلامی(دانشنامه جهان اسلام) برگزار می‌کند:
چهاردهم آذرماه روز جهانی داوطلب:

بنرها

 

X