سه شنبه 1401/11/18 02:16
شماره :
522

دکترملیحه کدیور

تولد: ۱۳۴۰

دانشکده پزشکی: دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تخصص: کودکان، دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه علوم پزشکی تهران

فوق تخصص: نوزادان، دانشگاه علوم پزشکی ایران

استاد: دانشگاه علوم پزشکی تهران

سمت‌ها: عضو کمیته‌های کشوری، عضو هیئت تحریریه چندین مجله علمی، رئیس بخش کودکان و نوزادان مرکز طبی کودکان

مقالات علمی: ۳۰ مقاله انگلیسی و ۳۳ مقاله فارسی 

کتاب: ۱۴جلد

پرکاربردها

درخواست مجمع عمومی فرهنگستان پزشکی از ریاست جمهوری:
در جلسه مشترک گروه آموزش و اخلاق پزشکی مطرح شد:
بنیاد دایرةالمعارف اسلامی(دانشنامه جهان اسلام) برگزار می‌کند:
چهاردهم آذرماه روز جهانی داوطلب:

اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها

درخواست مجمع عمومی فرهنگستان پزشکی از ریاست جمهوری:
در جلسه مشترک گروه آموزش و اخلاق پزشکی مطرح شد:
بنیاد دایرةالمعارف اسلامی(دانشنامه جهان اسلام) برگزار می‌کند:
چهاردهم آذرماه روز جهانی داوطلب:

بنرها

 

X