شنبه 1401/12/20 09:48
شماره :
775

دكترسيدعباس متوليان

متولد: 1350، تهران.

تاریخ عضویت وابسته : 1401/12/13

تحصيلات: دكتراي تخصصي اپيدميولوژي از دانشگاه علوم پزشكي تهران. دكتراي حرفه اي پزشكي عمومي از دانشگاه علوم پزشكي تهران.

رتبه علمي:  استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران.

سمت‌ها: رییس پارک علم و فناوری سلامت، رییس پژوهشکده پیشگیری از آسیب های اجتماعی، مدیر دوره عالی بهداشت عمومی، مدیر ارتباطات و کاربرد نتایج تحقیقات، مجری مطالعه هم گروهی سلامت کارکنان ایران، رییس مرکز ملی مطالعات اعتیاد و معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشكي ایران. دانشیار اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشكي تهران-ایران. مشاور معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشكي تهران. عضو و نماینده منطقه ای انجمن بین المللی پزشکی ترافیک (International Traffic Medicine Association) در خاور میانه. مشاور سازمان جهانی بهداشت در تحقیقات کاربردی HIV/AIDS. مشاور سازمان جهانی بهداشت در اولویت بندی پژوهشی منطقه مدیترانه شرقی. عضو هیئت ممتحنه و ارزشیابی اپیدمیولوژی وزارت بهداشت. عضو کمیسیون نشریات علوم پزشکی. عضو کمیسیون تاسیس واحدهای تحقیقاتی و فن آوری وزارت بهداشت. عضو شورای اجرایی جشنواره رازی. عضو شورای پژوهشی سازمان پزشکی قانونی. عضو هیئت موسس و عضو شورای راهبردی شبکه کشوری تحقیقات تروما و پیشگیری از آسیب. عضو شورای پژوهشی وزارت بهداشت. عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات تروما وجراحی سینا.  عضو هیئت موسس و عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سوختگی. عضو کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشكي ايران. عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران و تهران. عضو شورای عالی سیاست گذاری دوره MPH دانشگاه علوم پزشکی ایران و تهران. عضو شورای پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور. عضو هیئت مدیره و خزانه دار انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران. عضو کمیته پژوهشی انجمن پزشکان عمومی ایران. عضو کمیته HSR دانشگاه علوم پزشكي ايران.

جوايز و افتخارات: دانشجوی نمونه کشوری مقطع PhD در سال 1384. رتبه اول دوره دکترای تخصصی اپیدمیولوژی.

كتاب‌ها: 3 عنوان كتاب تاليف و 2 عنوان كتاب ترجمه.

مقالات:نمايه شده در WOS: 77 نمايه شده در Scopus: 117  

H-Index (Scopus) =  26

          H-Index ( WOS) = 20

پرکاربردها

بامرور تجارب کشورهای مختلف در نشست شاخص‌های اساسی حکمرانی سلامت:
بیانیه مجمع عمومی خرداد 1403 فرهنگستان علوم پزشکی:
نامه رئیس فرهنگستان علوم پزشکی به سرپرست ریاست جمهوری:

اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها

بامرور تجارب کشورهای مختلف در نشست شاخص‌های اساسی حکمرانی سلامت:
بیانیه مجمع عمومی خرداد 1403 فرهنگستان علوم پزشکی:
نامه رئیس فرهنگستان علوم پزشکی به سرپرست ریاست جمهوری:

بنرها

 

X