یکشنبه 1401/12/21 01:44
شماره :
808

دکتر جبرائیل نسل سراجی

تاریخ و محل تولد: 1334،

تحصیلات: دکترای تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای

سمتهای کنونی: استاد بازنشسته مهندسی بهداشت حرفه‌ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق علمی و اجرایی: رئیس دانشکده بهداشت ابوریحان، مدیر کل آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران، مشاور معاون پژوهشی وزارت بهداشت، قائم  مقام معاون آموزشی وزارت بهداشت در مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور، دبیر اجرائی کلان مناطق آموزشی کشور، مشاور آموزشی معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران
آثار علمی و تالیفات: تالیف 15 مقاله علمی انگلیسی و فارسی/ سامانه نوپا

تقدیرنامه‌ها: 

پرکاربردها

بامرور تجارب کشورهای مختلف در نشست شاخص‌های اساسی حکمرانی سلامت:
بیانیه مجمع عمومی خرداد 1403 فرهنگستان علوم پزشکی:
نامه رئیس فرهنگستان علوم پزشکی به سرپرست ریاست جمهوری:

اطلاعیه‌ها و بیانیه‌ها

بامرور تجارب کشورهای مختلف در نشست شاخص‌های اساسی حکمرانی سلامت:
بیانیه مجمع عمومی خرداد 1403 فرهنگستان علوم پزشکی:
نامه رئیس فرهنگستان علوم پزشکی به سرپرست ریاست جمهوری:

بنرها

 

X