چهارشنبه 1401/11/12 12:03
شماره :
291

دکتر بتول احمدی

تاریخ تولد:1332

محل تولد: تهران

تاریخ عضویت پیوسته:1391/11/26

فارغ‌التحصیل از:دانشکده داروسازی دانشگاه تهران، 1364

تخصص:MPH  از دانشگاه علوم پزشکی تهران- PhDمدیریت خدمات بهداشتی درمانی1383

سمت‌ها: استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در امور زنان ; سرپرست گروه سلامت زنان فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

سوابق علمی و اجرایی:مشاور وزیر بهداشت در امور زنان 1376-1372 - نماینده وزیر بهداشت در شورای فرهنگی اجتماعی زنان 1376- 1368 - نایب رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان 1376-1372  - مسئول کمیته‌های بهداشت، تحقیقات، طرح و برنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان 1376-1372   - نماینده وزیر بهداشت در دفتر امور زنان نهاد ریاست جمهوری 1376-1373 -سرپرست کمیته تحقیقات سلامت زنان دانشکده بهداشت از سال 1380 - عضو شورای پژوهشی مرکز مطالعات زنان دانشگاه تهران از سال 1388  - عضو کمیته تخصصی سلامت روان و کاهش خشونت شورای سیاستگذاری سلامت سازمان صدا و سیما 1388  - عضویت در شورای پژوهشی پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی تهران 1384- 1383  -  عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی تهران 1384-1383  -  مشاور علمی پژوهشی شورای فرهنگی اجتماعی زنان1388-1376  - مشاور برنامه سلامت زنان سازمان جهانی بهداشت مرکز کوبه  ژاپن 2008-2004  - مسئول کمیته برنامه ریزی سلامت زنان وزارت بهداشت حوزه دفتر مشاور وزیر در امور زنان 1376-1372  - عضو شورای علمی پژوهشی مرکز تحقیقات مسائل زنان دانشگاه الزهراء تهران 1377  -  عضو کمیته سیاستگذاری زنان در سازمان صدا و سیما 1377

آثار علمی و تالیفات:5 کتاب، 14 مقاله در نشریات فارسی، 5 مقاله در نشریات بین‌المللی، 25 پایان نامه تحصیلات تکمیلی

X